สงครามรัสเซียกับตุรกี ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

Posted on 18 ตุลาคม 2023Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

รัสเซียประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับสวีเดนจนได้ครอบครองดินแดนที่มีทางออกสู่ทะเลบอลติกได้ในปี 1712 และสร้างนครเซอนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นที่ปากแม่น้ำเนวาริมอ่างฟินแลนด์แห่งทะเลบอลติดและต่อมาได้ให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงมอสโกมาที่นี่

สงครามรัสเซียกับตุรกีมืองหลวงใหม่แห่งนี้ถือว่าเป็นหน้าต่างสู่ยุโรปของรัสเซียด้วยส่วนทางตอนใต้ปีเตอร์ที่ 1 ทรงทำสงครามกับจักรวรรดิออสโตมันประมาณ 2 ครั้งแต่

ท้ายสุดก็ไม่ประสบความสำเร็จในการมีหน้าต่างสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรัสเซียมาได้ชัยชนะต่อตุรกีในรัชสมัยซารีนา แคเธอรีนที่ 2 หรือแคเธอรีนมหาราช

โดยตุรกีต้องยินยอมทำสันธิสัญญาซึ่งตกลงให้รัฐเซียมีอำนาจปกครองที่เมืองอาซอฟจึงทำให้รัสเซียสามารถเข้ายึดควบคุมทะเลดำและได้รับสิทธิในการแล่นเรือผ่านช่องแคบต่างๆเพื่อมุ่งสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกทั้งได้รับสิทธิเข้าคุมครองนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ที่อาศัยทั่วไปในจักรวรรดิออสโตมันด้วยสิทธิดังกล่าวตามสนธิสัญญานี้

จึงเปิดโอกาสให้รัสเซียสามารถเข้าแทรกแซงกิจการต่างๆภายในจักรวรรดิออสโตมันได้โดยง่ายอีกทั้งแคเธอรีนทรงวางแผนอนาคตว่าทั้งตุรกีและรัสเซียจะปกครองโดยพระนัดดาสองพระองค์โดยตั้งพระทัยพระราชอนัดดาองค์ที่สองไปปกครอง กรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ขนาดที่แกนดูอเล็กซานเด้อร์พระราชนัดดาองค์โตจะเสด็จขึ้นปกครองรัสเซียซึ่งต่อมาก็คือ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในต้นคริตศตวรรษที่ 19 นับตั้งแต่สงครามนโปเลียนจักรวรรณออสโตมันอันกว้างใหญ่ที่มีสุลต่านปกครองจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็อ่อนแอลงมากจนได้ฉายาว่าคนป่วยของยุโรป

รัสเซียจึงเห็นเป็นโอกาสเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในตุรกีอีกแต่ก็ถูกมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสขัดขวางรัสเซียไม่ยอมลดละท้ายที่สุดความมุ่งมั่นของรัสเซียได้นำไปสู่การเกิดสงครามไคเมียระหว่างรัสเซียกับตุรกีขึ้นโดยมีมหาอำนาจตะวันตกได้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมกับฝ่ายตุรกี

เพื่อปิดกั้นไม่ให้รัสเซียแผ่อิทธิพลลงมาทางใต้ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อันจะกระทบต่อผลประโยชน์ของ    หน้ากากแอร์    ทั้งสองประเทศนับเป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกระหว่างมหาอำนาจยุโรปตั้งแต่สงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงงการพ่ายแพ้ของรัสเซียในสงครามไคเมียนี้มีผลให้รัสเซียเข้าไปมีอำนาจ

ในดินแดนยุโรปตะวันออกและต้องถอนตัวออกจาการเมืองระหว่างประเทศในยุโรปไปอีกระยะหนึ่งในระหว่างปีคริสตศักราช 1877 – 1878 เกิดสงครามรัสเซียตุรกีขึ้นอีกครั้งซึ่งได้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างสองจักรวรรดิก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 รัสเซียเป็นผู้นำชาติต่างๆในคาบสมุทรบอลข่านต่อสู้กับตุรกีเพื่อให้หลุดพ้นจากอำนาจของสุลต่าน

เจอโรนิโม นักรบที่ทหารเม็กซิกันต่างเกรงกลัว

Posted on 15 กรกฎาคม 2023Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

ซึ่งคนของเจอโรนิโมมีศรัทธาต่อเขาจากความเป็นผู้นำที่กล้าแกร่งพวกเขาเชื่อว่าเจอโรนิโมเป็นผู้ที่สวรรค์ส่งมาช่วยชาวอินเดีย

เจอโรนิโม นักรบที่ทหารเม็กซิกัน ต่อสู้กับคนขาว เจอโรนิโมไม่ใช่ชื่อที่แทนจริงแต่เป็นชื่อที่ทหารเม็กซิกันเรียกเขาด้วยความหวาดกลัวที่มาของชื่อมาจากเมื่อครั้งที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ในเขตของเม็กซิโกและเกิดสงครามกันครั้งหนึ่ง

โดยเจอโรนิโมพาคนของเขาปล้นค่ายทหารเม็กซิกันพวกกทหารตั้งตัวไม่ติดต่างรบหนีกันแต่ก็ไม่อาจหลบหนีทันการจูโจมแบบสายฟ้าแสบของพวกอินเดียขนาดที่พวกเจอโรนิโมพุ่งงเข้าหาทหารเม็กซิกันคนนึงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวทหารคนนั้นเผลอพูดชื่อของนักบุญเจอโรมขึ้นมาอย่างตกใจ

เพื่อขอพระคุ้มครองซึ่งชื่อนี้เป็นภาษาสเปนก็คือเจอโรนิโมจากนั้นชื่อเจอโรนิโมก็กลายเป็นชื่อที่ทหารเม็กซิกันใช้สื่อสารอันหมายถึงบุรุษผู้น่ากลัวผู้นี้และถูกนำมาใช้ต่อกันมาจนถึงทหารอเมริกันชื่อที่แทนจริงของเจอโรนิโมคือ โกยาตเลย์ เป็นปกติของชื่อชาวอินเดียที่ตั้งตามลักษณะประทับใจ

ดังนั้น เจอโรนิโมเกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ปีคริสต์ศักราช 1829 ในชนเผ่า เบดอนโคเฮ อาปาเช เผ่าของชาวใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่นหญ้าในดินแดนที่ปัจจุบันคือรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งในยุคสมัยที่เจอโรนิดมเกิดนั้นเขตแดนนี้อยู่ในเขตของประเทศเม็กซิโกถึงแม้ว่ากำหนดของเจอโรนิโมจะเป็นเบดอนโคเฮอาปาเชแต่ต่อมาเขาก็เข้าเป็นสมาชิกของเผ่า

ซึ่งมีหัวหน้าเผ่าคือ โคชีด เจอโรนิโมมีหน้าที่เป็นหมอยาประจำเผ่าแต่คนขาวมักจะเรียกว่าหมอผีเนื่องจากผู้เป็นหมอยาประจำเผ่านอกจากจะทำหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยของคนในเผ่าแล้วหมอยาหรือชาแมนจะทำหน้าที่ประกอบพิธีกรมตามประเพณีและความเชื่อแบบของชาวอินเดียและจะเป็นผผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีร่ายมนต์และขอพร

เพื่อนำชัยชนะกลับมาก่อนที่จะออกรบอีกด้วยชาแมนประจำเผ่าของชาวอินเดียจึงถือเป็นตำแหน่งมีเกิยรติซึ่งในบางแห่งอาจมีเกียรติสูงกว่าหัวหน้าเผ่าและจากการเป็นชาแมนของเจอโรนิโมนี่เองที่ทำให้ใครๆมักเชื่อว่าเขามีคาถาอาคมคนขาวถึงกับเชื่อว่าเขาหายตัวได้โดยมีประโยคที่คนขาวมักจะพูดถึงเขาว่า

เมื่อเจอโรนิโมปรากฎตัวแล้วจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลย  มั่งมีหวย       เขามาและไปในเงามืดในช่วงวัยหนุ่มของเจอโรนิโมนั้นเขาต้องออกรบไปทั่วทุกสมรภูมิไม่หยุดเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยขอเผ่านั้นอยู่ในเขตที่อ้างสิทธิโดยทั้งสเปน เม็กซิกัน และ อเมริกัน

ต้นกำเนิดของหูฟัง

Posted on 5 ตุลาคม 2021Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

ต้นกำเนิดของหูฟัง หูฟังเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหูฟังเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องสียชนิดหนึ่ง ที่จัดอยู่ในอุปกรณ์แสดงผลด้วยเสียง ซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับลำโพงแต่มีขนาดเล็กกว่า ที่จะใช้งานได้โดยการนำไปเสียบหูเมื่อเราต้องการใช้งาน และภายในหูฟังจะมีไมโครโฟนขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่เพื่อให้ใช้

สำหรับการติดต่อสื่อสารได้ เช่น ทางโทรศัพท์มือถือ ทางคอมพิวเตอร์ และทางโน็ตบุ๊ค เป็นต้น รวมถึงการใช้เป็นที่ผ่อนคลายในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การฟังเพลง การเล่นเกม และสิ่งต่างๆที่ต้องใช้เสียง จึงผลิตขึ้นมาทำให้มีขนาดเล็กและสามารถนำไปใช้ในที่ต่างๆได้ง่าย

หูฟัง กำเนิดมาจาก นักศึกษาจากมหาวิทลัยสแตนฟอร์ด

ซึ่งเป็นผู้ผลิตหูฟังที่แรกของโลก ซึ่งไม่ได้รับความสนใจจากอีกด้วย และต่อมาได้มีสงครามโลกเกิดครั้งที่1ขึ้น ทางกองทัพเรือของสหรัฐ ได้ทำการสั่งซื้อมา100ชุด ทำให้เกิดเป็นที่รู้จักมากขึ้น และจากนั้นได้มีนักบินทั้ง2 ที่เป็นผู้ตั้งบริษัท แพนทรอนิกส์(Plantronics) ที่ได้คิดค้นหูฟังที่มีน้ำหนักเบาขึ้นมาทำมให้เกิดการเหมาะที่จะสวมใส่

และมีการทดลองสวมใส่หรือทดลองใส่ขึ้นบินครั้งแรก เพื่อที่จะลดปัญหากับการใช้หูฟังที่มีขนาดใหญ่อีกด้วย และเพราะเหตุนี้จะทำจึงทำให้เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันและมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนมีการใช้ระบบ ไร้สาย หรือที่เรียกกันว่า บูลทูธ(Bluetooth)

และในสมัยนี้มีการพัฒนาไปจนมีระบบ ตัดเสียงรบกวน หรือ Noise Canceling จะเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบ ดิจิตอล โดยเสียงที่ทำการผ่านเข้าไปทางไมค์ จะทำการตัดเสียงที่รบกวนออกเช่น เสียงที่ดังจะทำให้เบาลง และเสียงที่ต่ำหรือเบาก็จะถูกตัดออก หูฟังแบบนี้จะต่างกับหูฟังธรรมดาก็คือ จะมีไมค์เพิ่มขึ้นที่ข้างหูฟังอย่างล่ะ1 อัน ส่วนใหญ่หูฟังประเภทนี้จะเป็นหูฟังประเภท เสียบเข้าไปในหู หรือ In-Ear เพราะจะทำให้ตัดเสียงรับกวนได้ดีกว่า และจะมีการเพิ่มขั่วไฟขึ้นมา1ขั่วตรงสายแจ็คอีกด้วย เพราะไมค์ของหูฟังจะทำหน้าที่ตัดเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการได้ยิน 

การที่เราจะต้องเลือกหูฟังเราควรเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง

ถ้า เราต้องการซื้อหูฟังเราควรไปลองด้วยตัวเองจะได้หูฟังตามที่เราต้องการ เช่น หากเราต้องการ หูฟังสำหรับเล่นเกมส์เราควรเลือกหูฟังที่ตอบสนองความต้องการของเราได้ เช่น เสียงดี แยกเสียงซ้ายขวาได้ดีควรลองหลายๆแบบและควรเปรียบเทียบราคาอีกด้วย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  wm casino เครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก

การทวงขอคืนพระประโคนชัยโบราณวัตถุจากต่างประเทศ

Posted on 2 กรกฎาคม 2021Categories ตำนาน, ประวัติศาสตร์Tags ,

    พระประโคนชัยโบราณวัตถุ ชั้นดินรอบปราสาทเขาปลายบัด2ที่ลึกมากกว่า1เมตรที่ร่องรอยเดิมของงานขุดโบราณวัตถุเมื่อ50กว่าปีก่อนแม้ตัวปราสาทจะเป็นศาสนสถานตามความเชื่อของศาสนาฮินดูคาดว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่15แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่และเป็นขุมทรัพย์ของนักค้าโบราณวัตถุในเวลาต่อมาคือ พระสำริดประโครชัย ซึ่งกลุ่มสำนึก300องค์เริ่มติดตามมาตั้งแต่ปี2554

โดยชื่อกลุ่มสำนึก300องค์ได้อ้างอิงจากบันทึกของ ศาสตรย์หม่อมเจ้าสุภทรดิศ ดิศกุล ที่ระบุว่าพระสำริดประโคนชัยพบที่ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนกว่า300องค์ในจำนวนนี้ได้มีพระสำริดจำนวน18องค์กระจายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน7แห่งที่อยู่ในขั้นตอนการขอคืนจากพิพิธภัณฑ์กลับสู่ประเทศไทย

ในการทวงคืนสมบัติของชาติไทยเราชิ้นนี้ได้ใช้วิธีไถ่ถามถวงคืนแบบ รัฐต่อรัฐ โดยได้จัดตั้งทีมงานขึ้นมาภายใต้ทีมทำงานของรัฐซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2560 นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่ม300องค์ที่ต่อมาได้เป็นคณะกรรมาการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ

โดยได้ให้ข้อมูลว่านักวิชาการอิสระใช้เวลาผลักดันเรื่องนี้มากว่า4ปีก่อนรัฐบาลจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มสำนึก300องค์เกี่ยวกับกุประโคนชัยเชื่อมโยงไปยังบทความเอ็มม่าอดีตพิพิธภัณฑ์รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเธอได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับพระสำริดกุนี้

เมื่อปี2514จากการค้นคว้าของเธอพบว่ามีพระสำริดกุประโคนชัยอยู่ในความครอบครองของนักสะสมโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์และสถาบันศอลปะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจำนวน24องค์ด้วยกันเนื้อหาในบทความระบุว่าชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นผู้พบพระสำริดกุประโคนชัยนี้ด้วยความบังเอิญเมื่อประมาณปี2507

พระประโคนชัยโบราณวัตถุ หลังจากดินใต้ปราสาทร้างแห่งหนึ่งยุบตัวลงจากฝนที่ตกหนักเปิดให้เห็นใต้ดินและพบพระสำริดถูกห่อเอาไว้ด้วยผ้าซ่อนเอาไว้อยู่ใต้ปราสาทในบทความชิ้นนี้นางเอ็มม่าได้ภาพถ่ายจากปราสาทจากความช่วยเหลือของพ่อค้าโบราณวัตถุคนหนึ่งเธอไม่ได้ระบุชื่อแต่รายชื่อหนึ่งที่นางเอ็มมาได้เขียนขอบคุณสำหรับข้อมูลศึกษาค้นคว้าปรากฎชื่อนายAdrian Maynardนักค้าวัตถุโบราณบริษัทประมูลค้าวัตถุรายใหญ่จากอังกฤษ

ซึ่งใน6ปีก่อนที่บทความของนางเอ็มมาจะถูกตีพิมพ์ชื่อของนายAdrian Maynardเคยปรากฎในหนังสือพิมพ์ลอนดอนนิวเดือนสิงหาคมปี2508ในฐานะเจ้าของประติมากรรมสำริดจำนวน3องค์โดยนายAdrian Maynardได้จากชาวบ้าน2หมู่บ้านบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา

พระสำริดทั้ง3องค์ถูกกมาจัดแสดงที่ลอนดอนแกลลอรี่ในปี2508หากได้นำเอาข้อมูลทั้งสองบทความนี้มาประกอบกันจะพบว่าหลักฐานถูกค้นพบโดยชาวบ้านพระสำริดประโคนชัยเดินทางจากปราสาทชายแดนไทยกัมพูชามาจัดแสดงที่อังกฤษใช้เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

 

สนับสนุนโดย    หวยออนไลน์บาทละ 950

Hello Kitty

Posted on 21 พฤษภาคม 202116 มิถุนายน 2021Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

 ซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าพูดชื่อ Hello Kittyขึ้นมาวัยรุ่นยุค90ทุกคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนต่อให้ไม่เคยดูก็ต้องได้ยินผ่านหูและเคยได้ยินผ่านตาอาจจะเคยเห็นจากสินค้าอาจจะเคยเห็นจากาคนพูดถึงบ้างอะไรบ้างยังไงก็ต้องมีอย่างแน่นอน โดย Hello Kittyถ้าให้พูดคราวๆเกี่ยวกับเรื่องย่อภาพลักษณ์ต่างๆของการ์ตูนเรื่องนี้มันก็จะเป็นไปตามรูปแบบของการ์ตูนแมวที่มีการดำเนินเนื้อเรื่องในแต่ละตอนจบไปคล้ายกับโดราเอม่อน

โดยจะเป็นความน่ารักต่อไปด้วยความรู้การช่วยเหลือและในมุมมองของการ์ตูนและภาพที่เราเห็นมันค่อนข้างที่จะน่ารักมากแต่คุณรู้หรือไม่ว่าความน่ารักตรงนั้นประวัติที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิด

ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อมูลที่ได้มานั้นว่ากันว่าในตัวละครคิตตี้มันมีอะไรแฝงอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งความหมายที่คิตตี้ไม่มีปากหูที่มันแหลมคล้ายๆกับว่าเรามองเห็นมันอาจจะเป็นเขาหรือเปล่าตกนี้มันก็มีความหมายเช่นกันและความหมายขององค์ประกอบคิตตี้เหล่านี้มันโหดและน่ากลัวกว่าที่คิดมาก

สำหรับการ์ตูนที่เราได้ดูอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นในยุค5-10ปีที่ผ่านมาหรือในยุคปัจจุบันการ์ตูนส่วนใหญ่นั้นก็จะมีภาพลักษณ์ที่เหมาะกับเด็กที่จะให้เด็กดูและมีพัฒนาการไปในทางบวกให้เด็กดูและเกิดความคิดมีแรงบันดาลใจที่ว่าพอเขาโตขึ้นเขาจะไปทำอาชีพนู้นอาชีพนี้และสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความบรรเทิงกับเด็กเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งภาพลักษณ์ตรงนี้นั้นค่อนข้างที่จะใช้ความว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเลยก็ว่าได้แต่เราอยากจะบอกว่าการ์ตูนหลายๆเรื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ผ่านมามันได้มีหลายๆเรื่องที่มีประวัติและที่มามันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นอยู่

นอกจากนี้ถ้าจะให้เรายกตัวอย่างให้เห็นกันแบบง่ายๆเทเลทับบี้ที่เราเห็นว่าเป็นการ์ตูนที่น่ารักเป็นการ์ตูนที่มีเทคโนโลยีที่สูงและมีการสอดแทรกเนื้อหาเยอะแยะอะไรต่างๆอยู่ข้างในแต่ถ้าใครรู้ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นทีวีที่อยู่ในท้องของเทเลทับบี้หรือแม้แต่เสาที่อยู่บนหัวของเทเลทับบี้

เนื่องจากมันล้วนแล้วแต่มีประวัติที่มาที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆและใช้คำว่าโหดพอสมควรเลยซึ่งแน่นอนแล้วว่าในการ์ตูนหลายๆเรื่องที่ทุกคนกำลังดูอยู่นั้นมันก็อาจจะมีที่มาและประวัติที่แท้จริงไม่ได้สวยงามเหมือนกับภาพที่เราเห็นก็เป็นได้

เพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนว่ามันได้มีการ์ตูนยุค90อยู่หนึ่งเรื่องและเป็นการ์ตูนที่โด่งดังมากภาพลักษณ์ค่อนข้างที่จะน่ารักแต่ประวัติที่แท้จริงแล้วมันได้น่ารักอย่างที่คิดเลย

 

สนับสนุนโดย    เว็บพนัน ฝากขั้น ต่ำ 50 โบนัส 100

สงครามเกาหลีเหนือโจมตียึดเกาหลีใต้

Posted on 17 กันยายน 202017 กันยายน 2020Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

สำหรับเหตุการณ์สงครามเย็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ใช้เวทมนต์น้ำแข็งสาดใส่กันไม่ใช่ๆเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันหมดคำว่าสงครามเย็นมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับน้ำแข็งและอุณหภูมิเลยคือถ้าจะให้อธิบายถึงสงครามเย็นให้เห็นภาพเพื่อนๆรอบนึกถึงโต๊ะข้าวโต๊ะหนึ่งที่เพื่อนกำลังนั่งกินกันสองคนที่รู้ว่าเขาไม่ถูกกันนั่งกินไปก็เงียบไป

แม้กระทั่งทั้งสองคนนี้เขาจะไม่ลุกมาใฝ้กันแต่เราจะรับรู้ถึงพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่มันได้ทำให้เรานั้นได้เสียวสันหลังอยู่นั่นแหละเพื่อนพอจะนึกภาพของสงครามเย็นออกกันใช่ไหมคือทั้งสองประเทศก็ไม่ได้มาสู้กันตรงๆหรือจะเรียกอีกอย่างก็คือสงครามแบบมือไม่ไม่เปื้อน

ซึ่งก็อย่างที่รู้กันดีว่าทั้งสองประเทศนี้ไม่อยากจะให้ประเทศของตัวเองได้รับความลำบากจากสงครามอีกแล้วแต่ใความลำบากนี้ถ้ามันได้ไปตกอยู่ในประเทศก็โอเค

นอกจากนี้ในการทำสงครามในรูปแบบใหม่ก็เลยเปลี่ยนไปเป็นการทำสงครามในรูปแบบลักษณะของสงครามตัวแทนที่ในแต่ละฝ่ายเขาก็จะส่งอาวุธอะไรแล้วก็เสี้ยมสอนให้ทั้งสองดินแดนที่เขาได้ทำการส่งไปนั้นให้ได้ทำการรบกันเอง

จากนั้นย้อมกลับมาที่เกาหลีในความที่อยากจะรวมชาติมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนเกาหลีก็อยากจะรวมชาติจนตัวสั่นแต่ทว่าเรื่องของปัญหาของระบบนี้เองที่ทำให้ตกลงกันไม่ได้สักทีแต่อย่าไปพูดอย่างนั่นอย่างนี่เลยในเมื่อใช้การเลือกตั้งไม่ได้ก็ยึดมันสะเลย

เมื่อเกาหลีเหนือได้ยินตอนนั้นที่มีโซเวียตเป็นแบ็คเขาก็จะมีอาวุธและเครื่องมือที่ตกรุ่นแล้วของโซเวียตอยู่เพียบเลยก็ได้ยกพลไปกระทืบเกาหลีใต้ตายจนถึงกรุงโซกันเลยทีเดียว

ซึ่งก็ได้ใช้เวลารวดเร็วมากประมาณ1วันเท่านั้นเองรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็กระจายพยายามหนีกันรอดลงไปทางตอนใต้และในตอนนั้นเองสหรัฐที่เป็นแบ็คให้กับเกาหลีใต้เขาก็ยังไม่ได้ไปใส่ใจอะไรมากนักเพราะว่าเขานั้นได้อยู่ในกลุ่มสหประชาชาติที่พอจะเข้าไปสู้รบเลยก็ดูว่ามันจะน่าเกลียดด้วยความที่ว่าสหประชาชาติได้มีนโยบายที่ทำให้โลกมีสันติดสุข

เนื่องจากนี้ใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของสหประชาชาติมันจะเป็นหนึ่งในสมาคมที่เขาได้ตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลกเพื่อที่จะทำให้โลกได้มีความสงบสุขไม่มากทะเลาะกันเป็นเหมือนกับเวทีเจรจาเพื่อที่จะให้ลิ้นกับฟันกระทบงานๆ

ด้วยเหตุนี้เองสหรัฐก็จึงไม่สามารถยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ก็เลยทำให้เกาหลีใต้ต้องเอาตัวรอดไปก่อน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  สถิติหวยลาว 62

ประวัติพระปรางศ์ราชบูรณะ

Posted on 9 กันยายน 20209 กันยายน 2020Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

พระปรางศ์ราชบูรณะสถานที่พระปรางแห่งนี้ที่ได้มีความโด่งดังและมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นเพราะว่าเมื่อก่อน พ.ศ.2500ได้มีการลักลอบขุดหาสมบัติและเขาก็พบสมบัติจริงๆด้วยและสมบัติส่วนหนึ่งที่ได้เป็นทองจำนวนมากปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสรรพยารวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่พระนครที่กรุงเทพด้วยแต่ว่า

นอกเหนือจากสมบัติที่เป็นพวกเครื่องทองต่างๆแล้วภายในพระปรางศ์วัดราชบูรณะยังได้มีจิตกรรมที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยาและโลกตะวันออกคือจีนและอยุธยากับโลกตะวันตกคือพวกแขก

กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะความสัมพันธ์ของโลกตะวันออกและตะวันตกตรงพื้นที่บริเวณนี้นอกเหนือจากจะเป็นที่ที่มีภาพจิตกรรมอยู่แล้วและยังเป็นที่ที่เป็นบริเวณคนร้ายที่ได้เข้ามาทำการลักลอบขุดลงไปข้างใต้เราจะเห็นร่องรอยของตัวหลุมที่พวกเขาพยายามที่จะขุดเจาะลงไปผลที่ตามก็คือข้างใต้นั้นที่ได้มีภาพจิตกรรมฝาผนังเหมือนกันก็ได้ถูกทำลายไปและจะมีตรงส่วนที่เป็นเพดานของกรุของสมบัตินั่นก็แปลว่ากรุของสมบัตินั้นจะตองอยู่ข้างใต้และที่เป็นส่วนข้าบนของกรุมสมบัตินั้นที่มีผนังล้อมรอบอยู่ก็จะเต็มไปด้วยรูปของผู้คนเต็มไปหมดเลย

ซึ่งตัวผู้คนนั้นได้มีมาจากหลากหลายประเทศตัวอย่างเช่นผนังที่อยู่ด้านนี้เราก็จะเห็นรูปภาพของคนจีนที่ได้ถือกาน้ำชามีตัวอักษรจีนบ้างคำนั้นมันไม่สามารถที่จะอ่านได้เขียนเพื่อให้มันดูเป็นตัวอักษรจีนแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นเป็นรูปของพวกเหล่าเทวดาเหล่านางฟ้า

นอกจากนี้ยังได้เป็นพวกมีอิทธิพลของแบบศิลปะของศรีลังกาก็จะมีล้อมอยู่เหมือนกับว่าเป็นเทพชุมนุมหรืออะไรทำนองนั้นให้กับกรุสมบัติที่ได้อยู่ข้างใต้ดูได้จากเราจะเห็นลักษณะเป็นอย่างนี้ได้จากตัวของเครื่องแต่งกายเรื่องของมงกุฎรวมไปถึงการจัดรูปภาพในฝาผนังจิตกรรม

รูปทั้งหมดของคนต่างๆเหล่านี้มันจะล้อมอยู่รอบเหนือเพดานของผนังกรุลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเทพชุมนุมในการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเรานั้นเราจะดูเฉพาะภายในเมืองไทยดูเฉพาะแผนที่ขวานทองสุวรรณภูมิไม่พอมันจะต้องดูด้วยว่าจีนเป็นยังไงอินเดียเป็นยังไง

ซึ่งในตอนนั้นความสำคัญมันอยู่ที่ว่าจีนมันมาถึงในยุคที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงผ่านจากราชวงศ์หยวนราชวงศ์ของพวกมองโกจะมาสู่ราชวงศ์หมิงและเป็นราชวงศ์จีนและเราคิดว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านตรงนี้มันได้ทำให้สสถานการณ์ของการเมืองในเมืองจีนมีผลกระทบต่อในดินแดนในแทบบ้านของเรา

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  รวมเว็บหวยออนไลน์

เกาหลีใต้เลิกเผด็จการได้อย่างไร?

Posted on 31 สิงหาคม 202031 สิงหาคม 2020Categories ประวัติศาสตร์Tags

ในประวัติศาสตร์หลายๆประเทศที่เขามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี้ล้วนแต่มีประวัติการต่อสู้ที่ยากลำบากกว่าที่จะสลัดตัวเองให้หลุดจากการปกครองแบบเผ็ดจการก็ล้วนแต่ใช้เวลาอันยาวนานหลายสิบปีและที่สำคัญการที่จะรักษาประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ทำยากอีกหลายๆประเทศถูกฝ่ายอำนาจนิยมกลับมายึดอำนาจด้วยการทำรัฐประหารโดยกองทัพหรือการเล่นแร่แปรธาตุกลไกทางการเมืองต่างๆ

จนอำนาจไม่ยึดโยงกับประชาชนและกลับไปเป็นเผ็ดจการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่สุดบางประเทศก็สู้วนๆไปแบบนี้หลายสิบปีหรือร้อยปีก็มีหรือถึงแม้ประเทศนั้นๆจะมีรัฐธรรนูญที่ตกลงกันแล้วว่าจะเป็นประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริง

ประชาชนในประเทศนั้นๆก็ไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองจริงๆ เช่น ถือจะมีการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือว่ากลุ่มอำนาจเก่าแทรกแซงการเมืองด้วยกลไกของข้าราชการที่เลือมาจากยุคปกครองด้วยอำนาจนิยมทำให้การเมืองอ่อนแอไร้เสถียรภาพเศรษฐกิจและสังคมไม่พัฒนา

สำหรับเรื่องของเกาหลีใต้นั้นเพราะว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็นประชาธิปไตยหรือDemocratizationของเกาหลีใต้มักจะถูกจัดเป็นกรณีศึกษา

เพื่อจะเทียบเคียงกับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างที่เราทราบกันดีหลังสงครามโลกครั้งที่สองเกาหลีก็ๆได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศขีดเส้นที่ใกล้กับเส้นขนาดที่38ตรงกลางประเทศพอดีตอนแรกทางเหนือก็ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและทางใต้ได้รับสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา

สำหรับความเป็นเผด็จการของเกาหลีเหนือเราคงไม่ต้องเสียเวลาอธิบายกันแล้วแต่สำหรับเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี1948ก็ปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งหลายครั้งมากแต่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยสักทีล้มลุกคลุกคลานเป็นวงจรอุบาทว์

ฝ่ายอำนาจทหารปราบขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามมีรัฐประหารมีการปราบปรามประชาชนด้วยความรุนแรงกว่าที่จะเข้าสู่ช่วงที่ประชาธิปไตยเดินหน้าจริงๆก็หลังจากปี1987ไปแล้วเกาหลีใต้เองก็ได้อยู่กับอำนาจเผด็จการทหาร39ปี

เกิดอะไรขึ้นในปี1987 ทำไมอำนาจเกาหลีใต้ถึงกลับมาอยู่ในการเมืองไม่ได้อีกแล้วแล้วก่อนหน้านี้เลือกตั้งเยอะแยะทำไมไม่ช่วยอะไรเราจะไปหาคำตอบกันเกาหลีใต้หรือสาธารณรัฐเกาหลีที่จริงเขาถือว่าเป็นสาธารณรัฐที่หกแล้วคล้ายๆกับฝรั่งเศสคือนับเริ่มสาธารณรัฐใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่สำคัญ เราก็จะขอเล่าโดยจะแบ่งเป็นยุคตามสาธารณรัฐก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายดียุคสาธารณรัฐแรก1948-1960เรามาเริ่มกันที่ประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีใต้ “รีซึงมัน” เป็นพลเรือนแต่ก็เป็นเผด็จการด้วยปกครองยาวนานถึง12ปีเลยทีเดียวในตอนนั้นหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองได้จบลงสหรัฐอเมริกากับโซเวียตไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะให้ใครปกครองเกาหลีดีทางสหภาพโซเวียตก็เชัยร์พรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีส่วนสหรัฐก็เชียร์รัฐบาลในจีนก็เลยขีดเส้นเอาไว้เป็นการแบ่งชั่วคราว

ประวัติศาสตร์ 4สส. เสืออีสาน

Posted on 30 สิงหาคม 202030 สิงหาคม 2020Categories ประวัติศาสตร์Tags

เมื่อคณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นำมาสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

ในวันที่24มิถุนายน 2475 ทำให้โฉมหน้าทางการเมืองไทยจะต้องมีการเปลี่ยนไปจากเดิมหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยน 2475ได้ผ่านไปปีเดียว ได้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2476 ในครั้งนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาต่างๆของอีสานได้ถูกตีแผ่เข้าสู่สภาเป็นครั้งแรกจากประธานสภารุ่นแรกได้ส่งผลให้เกิดมีความตื่นตัวของภูมิภาคขึ้น

การเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยใหม่ที่ได้มีการจัดเลือกตั้งในระดับชาติและท้องถิ่นที่ได้มีส่วนสำคัญในการ “ ย้ำหน่ออ่อนของท้องถิ่น นิยมและภูมิภาคนิยม”  ซึ่งได้เกิดขึ้นมาก่อน ในปีพ.ศ.2475 เพื่อทำให้มีความชัดเจนมากยินขึ้น

ซึ่งในปัญหาของอีสานก็เริ่มได้มีการเหลียวแลหันกลับมามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยหลังจากจบบทบาทนักต่อสู้จากทางภาคอีสานได้เกิดขึ้น ในนามของ4สส.อีสาน หลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกกันต่อมาว่า 4เสืออีสาน

นอกจากนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักชีวิตและผลงานของ4รัฐมนตรีอีสาน ซึ่งเรียกได้ว่าได้มีความโด่งเด่นมากที่สุดในช่วงทศวรรษ2480เป็นต้นมา ด้วยการทำงานเพื่อสะท้อนและได้เป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านอีสานผู้ที่ทุกข์ยากอีกทั้งยังได้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความพยายามจากชายขอบเพื่อที่จะได้เข้ามาต่อรองสิทธิของตนในระดับชาติแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหน

เมื่อด้าน4สส.ที่ได้เป็นตัวแทนอีสานได้ถูกมองว่าเป็นพวกกบฏที่ได้คมีความคิดแบ่งแยกดินแดนจึงได้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมที่ กม.ที่14 

สำหรับ4สส. อีสานประกอบไปด้วย นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ สส. อุบลราชธานี นายจำลอง ดาวเรือง มหาสารคามนายถวิล อุดล ร้อยเอ็ด นายเตียง ศิริขันธ์ สกลนคร  

นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ สส. อุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่9 มิถุนายน พ.ศ.2449 เป็น สส. จ.อุบลราชธานีรวม4ครั้งนับตั้งแต่ครั้งแรกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีถึง6สมัย  นายทองอินทร์เป็นนายชั้นผู้นำระดับภูมิภาคเห็นสภาพของสังคมในเศรษฐกิจของอีสานมานักต่อนักแล้วเรียนหนังสือจบชั้นมัธยม6จากอุบลแล้วมาจบมัธยม8จากสวนกุหลาบได้ประกาศนียบัตรครูประโยคมัธยม

ดังนั้นจึงมีชีวิตกับราชการครูก่อนที่จะย้ายเป็นนายอำเภอและโยกย้ายไปหลายจังหวัดเขาให้เขาติดดินและได้มองเห็นปัญหาของสังคมในระดับล่างของประชาชน

นอกจากนี้เมื่อได้มีการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาการธรรมศาสตร์และการเมืองเปนตลากวิชาการครั้งแรกนายทองอินทร์ก็เรียนจบได้ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต

ซึ่งจะกล่าวได้ว่านายทองอินทร์นั้นได้เป็นเสมือนว่าเป็นหัวหน้าทีมของ4เสืออีสานได้มีความเชียวชาญในการอภิปรายอย่างมีสาระยิ่งในสภาเปรียบได้ว่าเป็นสส.ที่ดีคนหนึ่งเลยทีเดียว

กระบวนการเรดการ์ดเริ่มถูกลดทอนอำนาจลง

Posted on 29 สิงหาคม 202029 สิงหาคม 2020Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

เมื่อถึงปลายปี1967 เมื่อได้มีคนถูกPurgeกันไปจนจะหมดอยู่แล้วในที่จุดนั้น Red Guard เริ่มบุกเข้าไปเผาทำลายค่ายทหารแล้วหัวขบวนการปฏิวัติวัฒนธรรมก็พยายามจะเบาๆลงเพราะตามธรรมชาติของการPurgeกันในทุกสังคมขบวนการจะเริ่มกลืนกินตัวเองจนไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าการที่จะบอกว่าใครจงรักภักดีต่ออะไรมากกว่ากันไม่มีทางที่จะจบสิ้น

เพราะเมื่อได้มีคนอยู่มากกว่า1คนย่อมต้องมีการเปรียบเทียบว่าใคร….มากกว่ามีABกับC  AกับB ร่วมมือกันกล่าวหาว่านั้นได้เป็นพวกของนายทุนไม่ใช่พวกของคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงCดดนลากไปฆ่าที่นี้ก็เหลือ  AกับB

คำถามคือ AกับBใครจะจงรักภักดีกว่ากันก็ต้องมีใครคนหนึ่งจะต้องถูกลากออกไปฆ่าเพราะรักน้อยกว่าในกระบวนการPurgeมันก็จะเป็นแบบนี้ก็อย่างที่ได้บอกในปลายปี 1967กระบวนการเรดการ์ดเริ่มถูกลดทอนอำนาจลงโรงเรียนในระบบถูกปิดทั้งหมดพรรคคอมมิวนิสต์ได้ออกนโยบายส่งเยาวชนเรดการ์ดออกไปอยู่กับชาวนาในชนบทนโยบายนี้จงทำให้ประชากรเมืองถึง10%หายไปเลยและนโยบายSent Down Youth กินเวลาไปอีก10ปีเยาวชนี่ได้ถูกส่งออกไปต่อมาถูกเรียกว่าThe Lost Generatinoหรือว่าคนรุ่นที่สูญหายเพราะจะต้องออกจากโรงเรียนกลางคันโรงเรียนถูกปิดโอกาสทางการศึกษาจบลง

นอกจากนั้นเมื่อพวกเขาได้กลับเข้ามาสู่สังคมเมืองประธานเหมาเจ๋อตงและรูปแบบของการปกครองประเทศก็ได้ถูกพลิกไปในทางทุนนิยมคือกลับหลังหันจากอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ที่เยาวชนเหล่านี้แทบจะถูกล้างสมองมาก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรม100%เลยทีเดียว

เนื่องจากนี้ในปี1967หลังจากที่ความรุนแรงของเรดการ์ดได้เริ่มซาลงบทบาทของเจียงชิงและทีมอีกสามคนคือ จางชุนเฉียว เหยา เหวินหยวน และ หวาง หงเหวิน ก็ชัดเจนมากขึ้นเพราะกลายเป็น4ผู้ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมากในพรรคอย่างชัดเจนบทบาทที่สำคัญของแก๊ง4คน ก็คือบทบาทการผลิตงานโฆษณาชวนเชื่อทางวัฒนธรรม

การแพร่ขยายโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกต้องและการตัดสินงานวัฒนธรรมอื่นๆว่าอันไหนถูกอันไหนผิด งานเขียน งานภาพ งานละคร งานเพลง อันไหนถูกต้องยอมรับได้งานไหนเป็นปฏิปักษ์ต่ออุดมการณ์งานไหนที่ยังคงแสดงความจงรักภักดีต่อประธานไม่พองานไหนคนเขียนสมควรติดคุกงานทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งหมดในช่วงนั้นใีเพียงTheme เดียวคือTheme เชิดชูประธานเหมาและพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ซึ่งงานในยุคนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ทางPop Cultureอย่างหนึ่งที่คนจะนึกถึงเมื่อคิดถึงศิลปะสมัยใหม่ของจีนตอนนี้มันก็ดูเก๋ ดูป๊อป ดูอาร์ตอะแต่ว่าที่มาที่ไปของความพังของชีวิตของคนจีนจำนวนมากก็เป็นเบื้องหลังของงานเหล่านี้เหมือนเป็นสองหน้าของเหรียญที่แยกกันไม่ได้เลย

 

ขอขอบคุณ  bk8  ที่ให้การสนับสนุน