กองกำลังที่มีชีวิตชีวาใน Soft Power ของเกาหลีใต้

Posted on 16 พฤศจิกายน 2023Categories ศิลปะTags ,

Soft Power ของเกาหลีใต้ สำหรับ นโยบาย Soft Power ที่นำโดยรัฐบาลของเกหาลีใต้นั้นเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ

สู่การทูตสาธารณะและอะไรคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การขยายตัวของความนิยมทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินความสำเร็จของกระแสเกาหลี ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้และการส่งออกตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 อันเป็นผลจากการสนับสนุนขององค์กรของรัฐบาลเกาหลีใต้ ความจริงที่ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดตั้งวัฒนธรรมต่างๆ

โดยนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมือทางการทูตของประชาชนในเวลาต่อมา โซลเริ่มใช้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเริ่มกำหนดนโยบายวัฒนธรรมที่แข็งขันในทศวรรษที่ 1990 มีเรื่องราวที่โด่งดังเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอต่อประธานาธิบดีคิม ยองซัม

เกี่ยวกับศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Jurassic Park สร้างขึ้นในฐานะ มีรายได้มากเท่ากับการส่งออกรถยนต์ฮุนได 1.5 ล้านคันไปต่างประเทศ15 ตั้งแต่นั้นมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้แนะนำและกำหนดนโยบายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม

โดยเน้นกลยุทธ์เศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารของ คิมแดจองเริ่มต้นในปี 1998 ได้ประกาศแผนพัฒนา Hallyu Industry Support Development Plan โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ในขณะนั้น คณะบริหารของ Kim ได้ขยายงบประมาณสำหรับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจาก 14 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 1998 เป็น 84 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2001

ในทำนองเดียวกัน ฝ่ายบริหารของ ฮยอนโรมูก็เพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรม16 รัฐบาลยังได้ลงทุนในโครงการริเริ่มดังกล่าวเพื่อปรับปรุง บรรยากาศอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและออกกฎหมายคุ้มครองตลาดวัฒนธรรมภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น มีกฎหมายพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในปี 2542

การจัดตั้งสำนักงานวัฒนธรรมและเนื้อหาในปี 2544 และพระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ในปี 2545

นอกจากนี้ กฎหมายส่งเสริมภาพยนตร์ปี 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเกาหลีใต้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศผ่านการดำเนินการรักษาโควตาหน้าจอ17 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ลีมงบัก ได้เปลี่ยนทิศทางของนโยบายวัฒนธรรมจากกลยุทธ์ที่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดของ “Global Korea” ภายใต้การบริหารของ Lee ได้รวมเอาความคิดริเริ่มทางเศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติของเกาหลีใต้ในฐานะ “ที่มุ่งเน้นอนาคต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์”18 สมุดปกขาวทางการทูตที่เผยแพร่ในปี 2010

ได้อธิบายถึง อำนาจอ่อนเป็น “มีความสำคัญมากขึ้น; วัฒนธรรมได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความสามารถในการแข่งขันของประเทศและทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ เกาหลีได้นำการทูตเชิงวัฒนธรรมมาใช้เป็นเสาหลักใหม่ของการประกอบการทูตของประเทศ”19

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของลียังดำเนินการสภาประธานาธิบดีว่าด้วยการสร้างแบรนด์แห่งชาติสำหรับการทูตสาธารณะ และเปลี่ยนจุดเน้นของนโยบายวัฒนธรรม สู่แนวทางตามแนวคิดของพลังอ่อน หลายคนมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการทูต รัฐบาลมองว่ากระแสเกาหลีเป็นแหล่งรายได้ใหม่ผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อกระแสเกาหลีขยายตัวรวมถึงการส่งออกอื่นๆ เช่น เกมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และแฟชั่น กระแสเกาหลีกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของ soft power20

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    มั่งมีหวย

สงครามรัสเซียกับตุรกี ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

Posted on 18 ตุลาคม 2023Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

รัสเซียประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับสวีเดนจนได้ครอบครองดินแดนที่มีทางออกสู่ทะเลบอลติกได้ในปี 1712 และสร้างนครเซอนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นที่ปากแม่น้ำเนวาริมอ่างฟินแลนด์แห่งทะเลบอลติดและต่อมาได้ให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงมอสโกมาที่นี่

สงครามรัสเซียกับตุรกีมืองหลวงใหม่แห่งนี้ถือว่าเป็นหน้าต่างสู่ยุโรปของรัสเซียด้วยส่วนทางตอนใต้ปีเตอร์ที่ 1 ทรงทำสงครามกับจักรวรรดิออสโตมันประมาณ 2 ครั้งแต่

ท้ายสุดก็ไม่ประสบความสำเร็จในการมีหน้าต่างสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรัสเซียมาได้ชัยชนะต่อตุรกีในรัชสมัยซารีนา แคเธอรีนที่ 2 หรือแคเธอรีนมหาราช

โดยตุรกีต้องยินยอมทำสันธิสัญญาซึ่งตกลงให้รัฐเซียมีอำนาจปกครองที่เมืองอาซอฟจึงทำให้รัสเซียสามารถเข้ายึดควบคุมทะเลดำและได้รับสิทธิในการแล่นเรือผ่านช่องแคบต่างๆเพื่อมุ่งสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกทั้งได้รับสิทธิเข้าคุมครองนิกายกรีกออร์โธดอกซ์ที่อาศัยทั่วไปในจักรวรรดิออสโตมันด้วยสิทธิดังกล่าวตามสนธิสัญญานี้

จึงเปิดโอกาสให้รัสเซียสามารถเข้าแทรกแซงกิจการต่างๆภายในจักรวรรดิออสโตมันได้โดยง่ายอีกทั้งแคเธอรีนทรงวางแผนอนาคตว่าทั้งตุรกีและรัสเซียจะปกครองโดยพระนัดดาสองพระองค์โดยตั้งพระทัยพระราชอนัดดาองค์ที่สองไปปกครอง กรุงคอนสแตนติโนเปิล 

ขนาดที่แกนดูอเล็กซานเด้อร์พระราชนัดดาองค์โตจะเสด็จขึ้นปกครองรัสเซียซึ่งต่อมาก็คือ อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ในต้นคริตศตวรรษที่ 19 นับตั้งแต่สงครามนโปเลียนจักรวรรณออสโตมันอันกว้างใหญ่ที่มีสุลต่านปกครองจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลก็อ่อนแอลงมากจนได้ฉายาว่าคนป่วยของยุโรป

รัสเซียจึงเห็นเป็นโอกาสเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในตุรกีอีกแต่ก็ถูกมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสขัดขวางรัสเซียไม่ยอมลดละท้ายที่สุดความมุ่งมั่นของรัสเซียได้นำไปสู่การเกิดสงครามไคเมียระหว่างรัสเซียกับตุรกีขึ้นโดยมีมหาอำนาจตะวันตกได้แก่อังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมกับฝ่ายตุรกี

เพื่อปิดกั้นไม่ให้รัสเซียแผ่อิทธิพลลงมาทางใต้ถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้อันจะกระทบต่อผลประโยชน์ของ    หน้ากากแอร์    ทั้งสองประเทศนับเป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกระหว่างมหาอำนาจยุโรปตั้งแต่สงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงงการพ่ายแพ้ของรัสเซียในสงครามไคเมียนี้มีผลให้รัสเซียเข้าไปมีอำนาจ

ในดินแดนยุโรปตะวันออกและต้องถอนตัวออกจาการเมืองระหว่างประเทศในยุโรปไปอีกระยะหนึ่งในระหว่างปีคริสตศักราช 1877 – 1878 เกิดสงครามรัสเซียตุรกีขึ้นอีกครั้งซึ่งได้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างสองจักรวรรดิก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 รัสเซียเป็นผู้นำชาติต่างๆในคาบสมุทรบอลข่านต่อสู้กับตุรกีเพื่อให้หลุดพ้นจากอำนาจของสุลต่าน

รูปโมนาลิซา มีที่มาที่ไปอย่างไร?

Posted on 4 ตุลาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

โมนาลิซาเป็นใครทำไมถึงโด่งดังเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักโมนาลิซา ซึ่งเป็นรูปภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกว่าแต่อยากรู้ไหมว่าโมนาลิซาเป็นใครทำไมถึงโด่งดังถึงขนาดที่หลายๆคนจะต้องเนทางไปเพื่อไปดูโมนาลิซาตัวจริงและวันนี้เราได้รวบรวมเอาเรื่องราว

เกี่ยวกับโมนาลิซามากมายมาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกัน เมื่อพูดถึงโมนาลิซาเราจะไม่พูดถึงสถานที่นึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์นั่นเองที่เป็นที่เก็บรวบรวมงานศิลปะต่างๆมากมายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ช่วงที่ศตวรรษที่16จนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสมีการปกครองในช่วงศตวรรษที่18

งานศิลปะแหล่านี้ก็เลยเหมือนกับกลายเป็นของสาธารณชนไป ซึ่งภายในลูฟวร์ก็บรรจุดเอางานศิลปะงานๆดังๆของโลกไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นVenus de Milo Winged Victory of Samothrace Liberty Leading the People ไปจนกระทั่งถึง The Virgin of Rocks 

ในบรรดางานศิลปะชั้นเลิศของโลกทั้งหมดมันมีงานศิลปะอยู่ชิ้นนึงซึ่งเป็นงานชิ้นเล็กมากๆมีขนาดแค่77คูณ53เซนติเมตรเท่านั้นที่แทบทุกคนที่เดินทางไปที่ลูฟวร์จะต้องเดินทางไปดูงานศิลปะชิ้นนี้นั่นก็คือรูปของโมนาลิซานั่นเอง

รูปโมนาลิซา มีที่มาที่ไปอย่างไร?

สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปลูฟวร์ต้องบอกว่าในห้องที่มีงานศิลปะชั้นเลิศมากมายมันมีผนังหนึ่งผนังเต็มๆที่เขาได้อุทิศให้กับรูปนี้และก็มีกระจกนิรภัยชั้นดีกั้นอยู่นอกจากนี้ในบรรดาคนประมาณ10ล้านคนที่เดินทางไปที่ลูฟวร์ต่อปีนึงเฉลี่ยประมาณ3-5หมื่นคนต่อวัน

เขาบอกว่า80เปอร์เซ็นต์ของคนเรานั้นเดินทางไปเพื่อดูโมนาลิซาสนี่แหละดังนั้นไม่ต้องบอกเลยว่ารูปนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนว่าแต่ว่ารูปโมนาลิซามีที่มาที่ไปยังไงพูดถึงรูปโมนาลิซาแทบทุกคนน่าจะรู้ดีว่าคนที่วาดรูปโมนาลิซาก็คือศิลปินเอกอย่าง ลีโอนาร์โด ดา  วินชี และถึงแม้ว่าเขาจะเป็นศิลปินเอก

ผู้มีชื่อเสียงอะไรก็ตามแต่เขาก็เหมือนศิลปินสมัยนี้นี่แหละก็คือcommissionใครอยากให้วาดอะไรก็สามารถจ้างได้ทีนี้ต้องบอกว่าลูกค้าของ ลีโอ นาร์โด ดาวินชี มีหลากหลายมากมีตั้งแต่กษัตริย์บาทหลวงไปจนกระทั่งถึงคนทั่วๆไป ส่วนรูปโมนาลิวาคนที่จ้างให้ ลีโอนาร์โด ดาวินชีวาดเป็นพ่อค้าเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าไหม ชื่อว่า ฟรานเชสโก เดล โจคอนโด

ซึ่งทางโจคอนโดเขามาจ้างให้ลีโอนาร์โดดาวินชีวาดรูปภรรยาของเขาซึ่งชื่อก่อนแต่งงานก็คือ ลิซา เจอราร์ดินี พอแต่งงานแล้วเขาก็ต้องกลายเป็น ลิซา เดล โจคอนโด ใช่ไหม

 

สนับสนุนโดย  กริลแอร์

ตำนาน จอมเวทย์เมอร์ลิน

Posted on 28 สิงหาคม 202328 สิงหาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

ตำนาน จอมเวทย์เมอร์ลิน   merlin ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพ่อมดในตำนานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอังกฤษตอนต้น เราประมาณศตวรรษที่ 5 ตำนานเล่าว่า merlin  กำเนิดมาจากความสัมพันธ์ในฝันของแม่ชีกับอินคิวบัสทำให้เขาเกิดมาพร้อมกับพลังอำนาจเนื้อโลหะ  น้ำและหินจนสามารถเสียบดาบลงไปในทั่งตีเหล็กหรือทำให้เครื่องโม่หินหนักๆเบาจะลอยน้ำได้  

          นอกจากนี้อิทธิฤทธิ์ของ merlin นั้นยังสามารถสั่งให้น้ำทะเลขึ้นลงได้ตามต้องการ ความสามารถของ นั้น

ยังสามารถมีพลังในการหยั่งรู้อนาคตได้อย่างชัดแจ้ง รวมไปถึง merlin ยังเชี่ยววชาญเวทย์มนต์แปลกๆอีกมากมาย ตัวอย่างเช่นสามารถสั่งให้กำแพงปราสาท คาเมล็อต เหวี่ยงศัตรูที่กำลังปีนขึ้นมาให้ตกลงไปได้เองเป็นต้น  

          ตามตำนานนั้นมีการหรือเล่าขานกันว่า merlin เป็นผู้วางกำแพงเวทมนตร์ล้อมรอบเกาะอังกฤษเพื่อปกป้องคุ้มครอง ผู้คนในอาณาจักรจากปีศาจร้าย และเหล่าผู้รุกรานจากอีกฟากโพ้นทะเล   ภาพของ merlin   ปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1136 ด้วยการเป็นที่ปรึกษาของพ่อกษัตริย์อาเธอร์  และเมื่อกษัตริย์อาเธอร์เติบใหญ่ขึ้น merlin ก็ยังคงไม่ได้หายไปไหนยังคงยืนหยัดอยู่ข้าง กษัตริย์อาเธอร์เสมอและทำให้กษัตริย์อาเธอร์  สามารถเอาชนะศัตรู มาได้นับครั้งไม่ถ้วน

             อย่างไรก็ตามสำหรับประวัติของพ่อมดเมอร์ลินนั้นหลายคนมีเชื่อว่าเขาคือคนที่มีตัวตนอยู่จริง

ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นตำนานที่มีการพูดถึงกันมาอย่างยาวนานจนแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเล่าหรือถึงความวิเศษความเป็น จอมเวทย์ของ merlin  มีการพูดถึงเมอร์ลินว่าเขาเป็นผู้จัดเรียงก้อนหิน สโตนเฮนจ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

             โดยสาเหตุที่ทำให้merlinต้องมีการไปจัดเรียงหินสโตนเฮนจ์นั่นก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างสถานที่ที่เป็นสถานที่ระลึกถึงแก่ทหารที่เสียชีวิตในการทำสงครามของกษัตริย์อาเธอร์ที่ปกป้องอาณาจักรรอบเกาะอังกฤษนั่นเองอย่างไรก็ตามบทบาทของเบอร์ลินนั้นยังคงมีให้พูดถึงและจดจำในด้านทั้ง  alpha88   การเป็นพ่อมดและการเป็นอาจารย์ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ในตัวการ์ตูนหลากหลายการ์ตูนมีการนำเมล็ดมาเป็นตัวการ์ตูนซึ่งเป็นพ่อมดจอมเวทย์โดยมีทั้งตัวการ์ตูนซึ่งเป็นมะเร็งที่ดีและเป็นมะเร็งที่ชั่วร้าย 

           อย่างไรก็ตามเรื่องราวของ merlin หายไปเมื่อหมดยุคสมัยของกษัตริย์อาเธอร์เขาเหมือนกับไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้อีกเลยซึ่งมีหลายข่าวลือที่มีการพูดการเกี่ยวกับการหายตัวไปของmerlin โดยบางคนเชื่อว่าmerlinถูกหลอกไปกักขังที่เสาวิเศษที่merlin สร้างขึ้นมาให้กับผู้หญิงที่ตนเองรักซึ่งก็คือ Lady of the Lake นั่นเอง 

ประวัติวัดศรีสวาย จังหวัดสุโขทัย 

Posted on 4 สิงหาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

       ประวัติวัดศรีสวาย สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักประวัติความเป็นมาของวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย

โดยวัดที่เราจะพาไปรู้จักกันในครั้งนี้นั้นเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งถือได้ว่าวัดแห่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากและเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยวัดที่เรากำลังพูดถึงนี้ก็คือวัดศรีสวายนั่นเอง

        สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดศรีสวายนั้นว่ากันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่ 18 เลยก็ว่าได้ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมากหลังจากที่มีการสร้างขึ้นมาแล้ววัดแห่งนี้ก็ยังได้มีการบูรณะต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมาให้กลายมาเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

โดยมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นมีสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นปรางค์ 3 องค์ซึ่งว่ากันว่าปรางค์ 3 องค์นี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยขอมโดยจะเห็นได้จากรูปแบบลักษณะของการก่อสร้างนั้นเป็นรูปแบบของสมัยลพบุรี

          นอกจากนี้ยังดูที่ลวดลายปูนปั้นบริเวณฐานก็มีความสวยงามทันสมัยที่สำคัญบางส่วนของบริเวณฐานนั้นยังมีลวดลายคล้ายกับเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หยวนอีกด้วยนอกจากนี้ภายในพื้นที่บริเวณวัดศรีสวายยังมีทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์รวมถึงยังมีเทวรูปและศิวลึงค์อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเรียกได้ว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในวัดหรือแม้แต่พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีสวายนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่โบราณและแต่ละอย่างนั้นก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน

ดังนั้นที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนในสมัยโบราณหรือวัดในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้แม้แต่ตัวกำแพงของวัดเองก็มีการสร้างขึ้นมาด้วยศิลาแลงซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างในช่วงยุคโบราณซึ่งถือได้ว่าที่นี่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

           นอกจากนี้ประวัติความเป็นมาของวัดศรีสวายนั้นว่ากันว่าในสมัยของรัชกาลที่ 5 พระองค์ก็เคยเสด็จมาที่บริเวณนี้โดยพระองค์เสด็จมาในช่วงประมาณปีพ.ศ 2451 ซึ่งในตอนนั้นพระองค์ทรงภพรูปพระสยมและพระศิวะซึ่งอยู่ภายในวิหารและหลักไม้ปักอยู่ในโบสถ์อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามภายในวัดศรีสวายนะไม่ได้มีพระพุทธรูปของศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นอยู่อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูซึ่งภายในวัดนั้นมีสระลอยบาปนอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งถือได้ว่าที่นี่เป็นส่วนรวมของศาสนาต่างๆเลยก็ว่าได้  

 

สนับสนุนโดย  aesexy

เจอโรนิโม นักรบที่ทหารเม็กซิกันต่างเกรงกลัว

Posted on 15 กรกฎาคม 2023Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

ซึ่งคนของเจอโรนิโมมีศรัทธาต่อเขาจากความเป็นผู้นำที่กล้าแกร่งพวกเขาเชื่อว่าเจอโรนิโมเป็นผู้ที่สวรรค์ส่งมาช่วยชาวอินเดีย

เจอโรนิโม นักรบที่ทหารเม็กซิกัน ต่อสู้กับคนขาว เจอโรนิโมไม่ใช่ชื่อที่แทนจริงแต่เป็นชื่อที่ทหารเม็กซิกันเรียกเขาด้วยความหวาดกลัวที่มาของชื่อมาจากเมื่อครั้งที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ในเขตของเม็กซิโกและเกิดสงครามกันครั้งหนึ่ง

โดยเจอโรนิโมพาคนของเขาปล้นค่ายทหารเม็กซิกันพวกกทหารตั้งตัวไม่ติดต่างรบหนีกันแต่ก็ไม่อาจหลบหนีทันการจูโจมแบบสายฟ้าแสบของพวกอินเดียขนาดที่พวกเจอโรนิโมพุ่งงเข้าหาทหารเม็กซิกันคนนึงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวทหารคนนั้นเผลอพูดชื่อของนักบุญเจอโรมขึ้นมาอย่างตกใจ

เพื่อขอพระคุ้มครองซึ่งชื่อนี้เป็นภาษาสเปนก็คือเจอโรนิโมจากนั้นชื่อเจอโรนิโมก็กลายเป็นชื่อที่ทหารเม็กซิกันใช้สื่อสารอันหมายถึงบุรุษผู้น่ากลัวผู้นี้และถูกนำมาใช้ต่อกันมาจนถึงทหารอเมริกันชื่อที่แทนจริงของเจอโรนิโมคือ โกยาตเลย์ เป็นปกติของชื่อชาวอินเดียที่ตั้งตามลักษณะประทับใจ

ดังนั้น เจอโรนิโมเกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ปีคริสต์ศักราช 1829 ในชนเผ่า เบดอนโคเฮ อาปาเช เผ่าของชาวใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่นหญ้าในดินแดนที่ปัจจุบันคือรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งในยุคสมัยที่เจอโรนิดมเกิดนั้นเขตแดนนี้อยู่ในเขตของประเทศเม็กซิโกถึงแม้ว่ากำหนดของเจอโรนิโมจะเป็นเบดอนโคเฮอาปาเชแต่ต่อมาเขาก็เข้าเป็นสมาชิกของเผ่า

ซึ่งมีหัวหน้าเผ่าคือ โคชีด เจอโรนิโมมีหน้าที่เป็นหมอยาประจำเผ่าแต่คนขาวมักจะเรียกว่าหมอผีเนื่องจากผู้เป็นหมอยาประจำเผ่านอกจากจะทำหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยของคนในเผ่าแล้วหมอยาหรือชาแมนจะทำหน้าที่ประกอบพิธีกรมตามประเพณีและความเชื่อแบบของชาวอินเดียและจะเป็นผผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีร่ายมนต์และขอพร

เพื่อนำชัยชนะกลับมาก่อนที่จะออกรบอีกด้วยชาแมนประจำเผ่าของชาวอินเดียจึงถือเป็นตำแหน่งมีเกิยรติซึ่งในบางแห่งอาจมีเกียรติสูงกว่าหัวหน้าเผ่าและจากการเป็นชาแมนของเจอโรนิโมนี่เองที่ทำให้ใครๆมักเชื่อว่าเขามีคาถาอาคมคนขาวถึงกับเชื่อว่าเขาหายตัวได้โดยมีประโยคที่คนขาวมักจะพูดถึงเขาว่า

เมื่อเจอโรนิโมปรากฎตัวแล้วจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลย  มั่งมีหวย       เขามาและไปในเงามืดในช่วงวัยหนุ่มของเจอโรนิโมนั้นเขาต้องออกรบไปทั่วทุกสมรภูมิไม่หยุดเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยขอเผ่านั้นอยู่ในเขตที่อ้างสิทธิโดยทั้งสเปน เม็กซิกัน และ อเมริกัน

John James Audubon (1785-1851), George Catlin (1796-1892) ศิลปินนักธรรมชาติวิทยา

Posted on 22 พฤษภาคม 202321 พฤษภาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

John James Audubon (1785-1851), George Catlin (1796-1892) และ ศิลปินนักธรรมชาติวิทยา คนอื่น ๆ ได้จุดประกายความสนใจของสาธารณชนในอเมริกาตะวันตกก่อนที่ Thomas Moran

จะเข้าร่วมการสำรวจ Yellowstone ของ Ferdinand Hayden ในปี พ.ศ. 2414 เมื่อเฮย์เดนรายงานกลับไปที่สภาคองเกรส เขาได้เสนอให้ตั้งเยลโลว์สโตนเป็นสวนสาธารณะ และร่วมโต้แย้งด้วยภาพโมแรนและแจ็คสัน โมแรนทำงานหนักในการวาดภาพแกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (ภาพที่ 1)

เมื่อพระราชบัญญัติเยลโลว์สโตนลงนามในกฎหมายในปี พ.ศ. 2415 (Macdonald n.d.) ภาพวาดที่รัฐสภาซื้อจากเขาได้รับความสนใจจากสาธารณชนและสร้างชื่อเสียงให้กับมอแรนในฐานะศิลปินอย่างมั่นคง อีกหนึ่งปีต่อมา มอแรนได้เข้าร่วมการสำรวจของพันตรีจอห์น เวสลีย์ พาวเวลล์ตามแม่น้ำโคโลราโด และไปทาสีสถานที่หลายแห่งที่ถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

ศิลปินและนักวาดภาพประกอบที่ทำงานในภาคตะวันตกของอเมริกามักพึ่งพาลูกค้า ค่าคอมมิชชั่นทางธุรกิจ และรายได้จากการขาย เว้นแต่พวกเขาจะมีโชคลาภจากครอบครัว ในปีพ.ศ. 2435 เอ็ดเวิร์ด ริปลีย์ หัวหน้าทางรถไฟแอตกินสัน โทพีกา และซานตาเฟ (AT&SF) ได้เชิญโธมัส โมแรนกลับไปที่แกรนด์แคนยอนเพื่อทาสีด้วยค่าใช้จ่ายของทางรถไฟ

ริบลีย์ยังได้ขอสิทธิ์ในการทำสำเนาภาพวาดที่เขาเลือก AT&SF ได้แจกจ่ายภาพพิมพ์หินจำนวนหลายพันภาพของ The Grand Canyon ของ Moran เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางทางตะวันตกที่มีบริการรถไฟ นักท่องเที่ยวแห่กันไปทางทิศตะวันตก และทางรถไฟทำให้ศิลปินและนักวาดภาพประกอบมีการเดินทางฟรีและตลาดสำหรับขายผลงานของพวกเขา (Taggett และ Schwartz 1990)

การทวีคูณ Wolf Houseposts โดยศิลปิน Sitka Jim Jacobs (Kichxook, Yeil Nuwu), 1904 อี. ดับเบิลยู. เมอร์ริล ค.ศ. 1929 ในช่วงต้นทศวรรษ 1900

จิตรกรรู้สึกกดดันทางการเงินจากอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพ บางคนเปลี่ยนจากงานศิลปะที่เป็นตัวแทนไปสู่การเคลื่อนไหวทางศิลปะอื่นๆ แต่การถ่ายภาพไม่ได้ลบล้างความน่าสนใจของศิลปะทำมือ ความคงอยู่ของศิลปะตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมานั้นเกิดจากองค์ประกอบที่สร้างสรรค์และแสดงออกของสไตล์ของศิลปินแต่ละคน วิธีการตีความเฉพาะตัวของศิลปะ และบางครั้งความสามารถของศิลปินในการจัดเฟรมภาพที่ไม่สอดคล้องกับเทคนิคการถ่ายภาพ เช่น การสร้างประวัติศาสตร์และยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

อุทยานแห่งชาติ ผู้ลี้ภัย และพื้นที่รกร้างส่วนใหญ่ของอะแลสกา (และส่วนใหญ่ของอเมริกา)  ole777   เป็นหนี้การดำรงอยู่ของพวกเขา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความสำเร็จและการสนับสนุนจากศิลปินและช่างภาพ อนุสรณ์สถานแห่งชาติซิตกาก่อตั้งขึ้นในปี 2453 โดยมีวัตถุประสงค์สองประการในการรำลึกถึงสถานที่รบที่สำคัญของทลิงกิต-รัสเซีย รวมถึงการอนุรักษ์และจัดแสดงคอลเล็กชันศิลปะโทเท็มประวัติศาสตร์ เดิมทีเสาโทเท็มได้มาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐอะแลสกาโดยผู้ว่าการดินแดนจอห์น จี. เบรดี้เพื่อจัดแสดงที่งานจัดซื้อหลุยเซียน่า 2447 และ 2448 นิทรรศการลูอิสและคลาร์ก (แพทริก 2545) พวกเขายังคงเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ของผู้มาเยือนอุทยานในวันนี้

เบลมอร์ บราวน์ จิตรกรภูมิทัศน์และสัตว์ป่าตะวันตกได้เข้าร่วมการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของแอนดรูว์ แจ็กสัน สโตนเพื่อรวบรวมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งอเมริกาในปี ค.ศ. 1902 และ 1903 บราวน์เป็นนักสำรวจและนักสำรวจที่ประสบความสำเร็จ เขาผลิตภาพวาดภูเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือเป็นครั้งแรกในปี 1907 (Woodward 1994) บราวน์เข้าร่วมนักธรรมชาติวิทยา Charles Sheldon ในการล็อบบี้รัฐสภาเพื่อความสำเร็จในการจัดตั้งอนุสาวรีย์แห่งชาติ Mount McKinley ในปี 1917 (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ Denali)

เนื้อสัมผัสทางดนตรี

Posted on 8 พฤษภาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

ในขณะที่จุดหักเหยังคงอยู่ในคอนแชร์โต้อิตาลี บาคใช้แนวทางที่เฉียบคมกว่าในเนื้อสัมผัสทางดนตรี ความสว่างและความชัดเจนในสไตล์กาแลนท์ได้รับการสนับสนุนมากกว่าจุดหักเหของลี้ภัย นี่คือหลักฐานจากการแบ่งแยกที่โปร่งใสระหว่างท่วงทำนองและเสียงประกอบ ตลอดจนการเปลี่ยนไปสู่โฮโมโฟนี.25 การใช้คอร์ดแนวดิ่งมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการเคลื่อนไหวครั้งแรกและครั้งที่สาม โดยมีการแสดงความกลมกลืนอย่างชัดเจนในลักษณะที่กีดขวางจาก จุดเริ่มต้น นอกจากนี้ Bach ยังใช้พื้นผิวที่เป็นตัวแทนของหลักการกาแลนท์อย่างมาก

ท่วงทำนองที่ฉูดฉาดและมีสัดส่วนเท่ากันแผ่ออกไปเหนือเสียงดนตรีประกอบที่มีลักษณะเป็นสีย้อมซ้ำๆ ซึ่งเป็นรูปแบบง่ายๆ ที่เน้นบทบาทของมันเป็นฉากหลังที่กลมกลืนกับพื้นหน้าอันไพเราะที่สง่างาม ข้อความที่บางแต่มีประสิทธิผลที่น่าจดจำนี้ชวนให้นึกถึงสิ่งที่สามารถพบได้ในโซนาตา Mozartian ยุคแรกๆ  เนื้อสัมผัสทางดนตรี

ซึ่งรวมเอาคุณค่าทางสุนทรียะของแสงของกาแลนท์ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน Presto แม้ว่า “ritornellos จะขัดแย้งกันมากกว่าการเคลื่อนไหวครั้งแรก” 26 Bach

มักจะจำกัดความหนาแน่นของโพลีโฟนีของเขาเป็นเสียงเดียวสำหรับแต่ละมือ ประกอบด้วยเพียงสองบรรทัดเท่านั้น  โพลีโฟนีแบบง่ายที่ได้ยินได้ง่ายเป็นท่วงทำนองที่มีท่วงทำนองประกอบ แนวความคิดที่ไพเราะที่ง่ายกว่านั้นถูกทำเครื่องหมายโดย Bach (และไม่ใช่โดยบรรณาธิการสมัยใหม่) “ทำให้ได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อขัดกับลวดลายที่มีชีวิตชีวาของอีกส่วนหนึ่ง” ข้อบ่งชี้นี้เป็นไปได้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่ ฮาร์ปซิคอร์ดแบบแมนนวล ทำให้เกิดความแตกต่างแบบไดนามิกที่ชัดเจนระหว่างคู่มือ เนื้อสัมผัสดังกล่าวที่เน้นความชัดเจนของหูแสดงให้เห็นถึงอุดมคติอันเป็นศูนย์กลางของ “การแยกส่วนจากความทรงจำ ความซับซ้อน และการประดิษฐ์ที่ต้องใช้แรงงาน”

มากกว่าการประพันธ์เพลงอื่นๆ ของ Bach แนวคิดเรื่องทำนอง ตามที่เข้าใจในสไตล์พรีคลาสสิก มีบทบาทสำคัญในคอนแชร์โต้อิตาลี สิ่งนี้แสดงออกผ่านการเลือกของผู้แต่งสำหรับเนื้อหาที่เป็นโมทีฟและแบบช่วงเวลา เช่นเดียวกับความรู้สึกที่ชัดเจนของเนื้อร้องซึ่งพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวที่สอง ท่วงทำนองของ Andante

มีลักษณะเฉพาะด้วยเมลิสมาแบบไม่มีข้อความที่สื่อความหมายซึ่งชวนให้นึกถึงโอเปร่าโอเปร่าจากประเพณี bel canto ของอิตาลี รูปแบบศิลปะที่มองว่าเป็น “อุดมคติ” ที่สวยงามของยุคกาแลนท์ นอกจากนี้ Bach’s การเขียนที่ไพเราะแสดงถึงการใช้การกล่าวซ้ำๆ ที่สั้นกระชับ อย่างมีสติ นอกเหนือจากแผนผังต้นแบบ 

ตัวอย่างเช่น มาตรการ 91-96 แสดงการวนซ้ำ 3 ครั้งของเนื้อหา motivic ที่ตรงกัน ซึ่งนำไปสู่ท่าทางประเภท Fonte จากมากไปน้อย (โดยที่ความคิดทางดนตรีสั้นๆ ในระดับรองลงมาหนึ่งขั้นในโหมดหลัก) การกำหนดค่าประเภทนี้สามารถพบได้ในพาร์ติเมนติอิตาลีจำนวนมาก และจำแนกโดยโจเซฟ รีเพล นักทฤษฎีในศตวรรษที่สิบแปดให้เป็นสคีมามาตรฐาน

การใช้ “หน่วยแรงกระตุ้นสั้น” ของบาค และการกล่าวซ้ำในข้อนี้เป็นลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมของละครเพลงล่าสุด แฟชั่น จากมุมมองที่เล็กกว่าด้วยกล้องจุลทรรศน์ ความก้าวหน้านี้ยังสะท้อนให้เห็นในการจัดระเบียบตามช่วงที่ละเอียดอ่อนของงานอีกด้วย Bach เน้นย้ำว่า “ยาก” และอย่างที่ Robert Marshall พูดไว้ – ช่วงเวลา “ฉุนเฉียว” เป็นเรื่องปกติในคำศัพท์แบบบาโรก เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและสง่างาม และการผสมผสานแนวตั้งที่ “หวาน” เช่น ส่วนที่สามและส่วนที่หกขนานกัน ค่าเหล่านี้ปรากฏชัดใน ritornellos ของการเคลื่อนไหวครั้งแรก โดยมีส่วนที่สามคู่ขนานกันเป็นขั้นเป็นตอนและการเคลื่อนไหวที่สามที่มีพยัญชนะเป็นพยัญชนะที่แผ่กระจายไปทั่ว 

 

สนับสนุนโดย.  มั่งมีหวยออนไลน์

ประโยชน์ตามประเภทของการเต้นรำ

Posted on 17 เมษายน 2023Categories ศิลปะTags ,

รูปแบบการเต้นทั้งหมด ตั้งแต่บัลเล่ต์แบบดั้งเดิมและบอลลีวูดไปจนถึงฟังค์ มีประโยชน์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การเต้นมีประโยชน์ต่อคุณคือการค้นหาสไตล์ที่คุณชอบมากที่สุด ต่อไปนี้คือประเภทสองสามประเภทที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

บัลเล่ต์ นี่เป็นรูปแบบการเต้นที่สง่างามและมีเทคนิคมาก แต่ก็เหมาะสำหรับทุกวัยเช่นกัน เป็นที่ทราบกันดีว่าบัลเล่ต์เป็นรูปแบบพื้นฐานสำหรับการเต้นทั้งหมด Turetsky กล่าวว่านั่นเป็นเพราะคุณพัฒนาความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ ฟุตเวิร์ค สมดุล เวลา เปลี่ยน ความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งของแกนกลาง ระบำหน้าท้อง

การเต้นระบำหน้าท้องเป็นสไตล์ที่ดีในการเริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีแสดงอารมณ์

โดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง แกนกลาง แขน และสะโพก “มันเป็นสไตล์การเต้นที่มีจังหวะและสนุกสนานมาก” Turetsky กล่าว เหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก ฮิปฮอป “ฮิปฮอปเป็นรูปแบบการเต้นที่ฟรีและดิบมาก ซึ่งคุณสามารถแสดงความรู้สึกทางดนตรีด้วยทั้งร่างกายและท่าทางของคุณ” Turetsky กล่าว สไตล์ฮิปฮอปเหมาะสำหรับทุกวัย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเต้นในเพลงยอดนิยมและทันสมัยที่มีบุคลิกและสไตล์มากมาย “การเรียน tap ก็เหมือนกับการเรียนทฤษฎีดนตรีกับร่างกายของคุณ” Corella กล่าว

นักเต้นแท็ปเรียนรู้วิธีฟังเพลงในเลเยอร์ต่างๆ แยกจังหวะ และสร้างเลเยอร์จังหวะเสริมเพิ่มเติมที่ด้านบนของเพลง “พวกเขาเป็นนักบรรเลงและนักเต้น โดยเล่นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนเพอร์คัชชัน” เขากล่าวเสริม เคล็ดลับการเต้นให้เก่ง เมื่อพูดถึงเคล็ดลับในการเต้นให้ดี ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้สนุกสนาน นอกเหนือจากนั้น เคล็ดลับอื่นๆ ได้แก่: ปล่อยวางความไม่มั่นคงและความกลัว ก้าวแรกสู่การเต้นให้ดีคือการปล่อยวางความไม่มั่นคงและความกลัวของคุณ สิ่งนี้เป็นจริงโดยไม่คำนึงถึงระดับของคุณ “การเต้นรำ—ไม่ว่าจะอยู่หน้ากระจก ในชั้นเรียน หรือกลางฟลอร์เต้นรำในไนต์คลับ คุณต้องปิดเสียงในใจที่บอกว่าคุณทำไม่ได้ หรือคนกำลังตัดสินคุณ ” โคเรลล่ากล่าว

เขาบอกว่าการเต้นรำต้องการให้คุณเชื่อใจในตัวเอง เชื่อมั่นในการฝึกของคุณ และอนุญาตให้ตัวเองบินได้ เริ่มต้นด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง Turetsky แนะนำให้ทุกคนฝึกบัลเล่ต์ แม้ว่าคุณจะต้องการเน้นสไตล์การเต้นที่แตกต่างออกไปก็ตาม นั่นเป็นเพราะว่า “บัลเล่ต์จะสอนให้คุณรู้จักการจัดตำแหน่งร่างกายอย่างเหมาะสมและวิธีการใช้แกนกลางลำตัวของคุณ ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไหวอย่างไร คุณก็จะสามารถหาสมดุลได้” เขาอธิบาย

ฝึกนอกห้องเรียน ในขณะที่การเรียนเต้นมีความสำคัญมาก ยิ่งไปกว่านั้น Turetsky กล่าวว่าคุณต้องฝึกฝนด้วยตัวเองเพื่อทำให้ข้อมูลแน่นขึ้น และทำให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณพัฒนาหน่วยความจำของกล้ามเนื้ออย่างเหมาะสม การมีกระจกไว้ที่บ้านก็มีประโยชน์ ควบคุมจังหวะและจังหวะก่อนจัดแต่งทรงผม หลายคนมุ่งความสนใจไปที่ส่วน “จัดแต่งทรงผม” ที่สนุกสนานทันที Turetsky กล่าว แต่ถ้าคุณอยู่ในชั้นเรียนเพื่อเรียนรู้รูปแบบการเต้นที่เฉพาะเจาะจง Turetsky บอกว่าคุณต้องจัดจังหวะและจังหวะพื้นฐานก่อน จากนั้นจึงเพิ่มแขน บุคลิกภาพ และรสชาติของคุณเข้าไป

วางตำแหน่งตัวเองอย่างถูกต้องในชั้นเรียน คุณสามารถทำได้โดยยืนใกล้กลางชั้นเรียน แทนที่จะเป็นมุม “สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น เนื่องจากคุณสามารถเห็นผู้สอนได้ดี และผู้สอนสามารถเห็นคุณและช่วยแก้ไข” Tylicki อธิบาย

 

สนับสนุนโดย.  หน้ากากแอร์

เสริมสร้างการเชื่อมต่อทางสังคม

Posted on 17 มีนาคม 202320 มีนาคม 2023Categories ศิลปะTags

การเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และความทุพพลภาพสามารถจำกัดความสามารถในการโต้ตอบกับผู้คนได้ การบำบัดด้วยนันทนาการให้โอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในทางที่ดี ซึ่งสามารถต่อต้านความรู้สึกโดดเดี่ยวได้ ในการศึกษาปีหนึ่งในปี 2011 ผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมในระยะเริ่มแรกอธิบายว่ารู้สึกดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการบำบัดด้วยการพักผ่อนหย่อนใจด้วยกัน

ความผูกพันทางสังคมที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเช่นนี้เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วกระดาน ปรับปรุงความเป็นอิสระในการทำงานหลังจากได้รับบาดเจ็บ

ในหลายกรณี การบาดเจ็บสาหัสอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำงานประจำของคุณ ดูแลบ้าน ออกกำลังกาย เล่นกับลูกๆ หรือหลานๆ กิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้หลังจากได้รับบาดเจ็บ การบำบัดด้วยนันทนาการสามารถสร้างความแตกต่างในระดับของความเป็นอิสระในการทำงานหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัส ตัวอย่างเช่นในการศึกษาแหล่งที่เชื่อถือได้ในปี 2555 นักวิจัยพบว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการพักผ่อนหย่อนใจในการรักษาจำนวนมากขึ้นหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังฟื้นความเป็นอิสระในการทำงานในอัตราที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการบำบัดแบบเดียวกันเล็กน้อย

การบำบัดด้วยนันทนาการสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมที่มากขึ้น การมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำมากขึ้น และแผลกดทับที่น้อยลง เพิ่มความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกาย การบำบัดด้วยนันทนาการมักรวมถึงการออกกำลังกาย เล่นเกม เต้นรำ โยคะ ไทชิ และการเคลื่อนไหวอื่นๆ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากการศึกษาในปี 2014 พบว่าการเคลื่อนไหวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประเภทนี้อาจช่วยปรับปรุงการทรงตัว ความแข็งแรงของร่างกาย และความยืดหยุ่น

ในการศึกษาปี 2020 แหล่งที่เชื่อถือได้ เด็กก่อนวัยเรียน 33 คนที่มีความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัมเข้าร่วมในโครงการบำบัด 8 สัปดาห์ที่เน้นเรื่องบาสเก็ตบอล ในตอนท้ายของโปรแกรม นักเรียนมีความเร็ว ความคล่องตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีขึ้น และแสดงให้เห็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าการบำบัดด้วยการออกกำลังกายอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในโปรแกรมการใช้สารเสพติด

ช่วยเพิ่มความสามารถทางปัญญา งานวิจัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในปี 2011 แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกาย การมีส่วนร่วมทางสังคม และเกมที่กระตุ้นสมองของคุณ (เช่น ความท้าทายของสะพาน หมากรุก และความจำ) ล้วนช่วยปรับปรุงการทำงานของจิตใจให้ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการบำบัดด้วยการพักผ่อนหย่อนใจไม่สามารถฟื้นฟูพื้นที่ของสมองที่ได้รับความเสียหายอย่างถาวรได้อย่างเต็มที่ แต่การวิจัยจาก 2017Trusted Source ชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกาย ความสัมพันธ์ทางสังคม และกิจกรรมที่ท้าทายความคิดของคุณอาจช่วยรักษาการทำงานของสมองให้แข็งแรง

บรรเทาความวิตกกังวลสำหรับเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นประสบการณ์ที่ตึงเครียดและน่ากลัวสำหรับเด็ก จากการศึกษาในปี 2556 การบำบัดด้วยการพักผ่อนหย่อนใจในโรงพยาบาลเด็กอาจช่วยลดความรู้สึกด้านลบเหล่านั้นได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งหากเด็กไปโรงพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากอาการเรื้อรัง การเล่นเพื่อการบำบัดช่วยให้เด็กๆ มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขา และพัฒนาความรู้สึกควบคุมและความมั่นใจในเวลาที่พวกเขาอาจรู้สึกอ่อนแอ

 

สนับสนุนโดย.    alpha88