ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูน 

Posted on 9 มกราคม 2024Categories ศิลปะTags ,

 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูน  เมื่อช่วงประมาณ 1,343 ปีมาแล้วจังหวัดลำพูนนั้นเป็นแค่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งในสมัยอดีตนั้นมีการตั้งชื่อจังหวัดลำพูนว่าเมืองหริภุญชัย

โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ในพงศาวดารโยนกโดยตามตำนานมีการเล่ากันถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูนว่าผู้ที่ก่อตั้งเมืองหริภุญชัยขึ้นมานั้นไม่ใช่เจ้าเมืองแต่เป็นฤาษีรูปหนึ่งที่มีการย้ายมาอยู่ยังเมืองหริภุญชัย

โดยฤาษีดังกล่าวชื่อว่าฤาษีวาสุเทพซึ่งฤาษีดังกล่าวนั้นได้มีการรวบรวมชนเชื้อชาติมอญและพวกเม็งคบุตรทำการก่อสร้างเมืองขึ้นมาโดยยึดพื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำหลังจากนั้นก็มีการส่งราชทูตไปเชิญพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้มาทำการปกครองเมืองจุดที่มีการก่อตั้งเมืองหริภุญชัยนั้นจะอยู่แถวบริเวณแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงและปฐมกษัตริย์ที่มีการปกครองเมืองหริภุญชัยเป็นองค์แรกและนำความเจริญมาสู่เมืองหริภุญชัยคนแรกชื่อว่าพระนางจามเทวีนั่นเอง

หลังจากที่พระนางจามเทวีได้ขึ้นปกครองเมืองแล้วชื่อเสียงของเมืองหริภุญชัยก็โด่งดังไปทั่วเนื่องจากว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน

หวยดี   ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการเกษตรการปกครองหรือแม้แต่ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงทางทหารต่างๆและพระพุทธศาสนาเองก็เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยในสมัยของเมืองหริภุญชัยที่มีพระนางจามเทวีเข้ามาปกครองเมืองนั่นเอง

อย่างไรก็ตามมีกษัตริย์หลายพระองค์มากที่มีการสืบราชวงศ์และดูแลเมืองหริภุญชัยจนมาถึงยุคสมัยหนึ่งที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชอยากจะครอบครองเมืองหริภุญชัยและเข้ามาทำศึกสงครามจนสามารถรวบรวมแว่นแค้นขึ้นมาใหม่และก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านนานั่นเอง 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเมืองหริภุญชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันจะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนาแต่ผู้ที่เข้ามาดูแลนั้นก็ยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นจังหวัดลำพูนจึงมีความสำคัญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาเป็นอย่างมาก

จะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่ค้นพบในยุคปัจจุบันนั้นก็บ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยของอาณาจักรล้านนามากเลยทีเดียวจนมาถึงเรื่องช่วงยุคของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เข้ามาปกครองเมืองลำพูนและเปลี่ยนถ่ายอาณาจักรล้านนาเข้าสู่ยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์

หลังจากนั้นการปกครองก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงช่วงประมาณปีพ.ศ 2475 จังหวัดลำพูนก็ไม่ได้มีการปกครองจากพระมหากษัตริย์แล้วเพราะมีการปกครองในรูปแบบของจังหวัดแทนและเปลี่ยนผู้ปกครองเมืองจากเจ้าเมืองมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งคนที่ปกครองจังหวัดลำพูนในสมัยอดีตเป็นคนสุดท้ายหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าเมืองคนสุดท้ายนั้นก็คือพลตรีเจ้าจักรคำ  ขจรศักดิ์ นั่นเอง 

ประวัติวัดหลินฟง ที่โด่งดังของมาเก๊า 

Posted on 8 มกราคม 2024Categories ศิลปะTags ,

 

     ประวัติวัดหลินฟง ที่โด่งดังของมาเก๊า  สำหรับใครที่เคยเดินทางไปเที่ยววัดหลินฟงและยังไม่เคยรู้ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของวัดหลินฟงกัน

โดยวัดหรือฟงนั้นอยู่ที่ประเทศมาเก๊าซึ่งเมื่อถึงฟงนั้นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากและที่สำคัญถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของวัดที่เก่าแก่มากที่สุดของมาเก๊าเลยก็ว่าได้วัดเป็นโฟมตอนที่สร้างขึ้นใหม่ๆนั้นได้มีการตั้งชื่อวัดว่าวัดเทียนเฟ่ยซึ่งตามความหมายของคำแปลแล้ววัดเหรียญเฟยนั้นก็แปลมาจากวัดดอกบัวนั่นเอง

โดยวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในลัทธิเต๋าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสตศักราช 1592 ซึ่งถือได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นมีความสำคัญต่อศาสนาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่นอกจากจะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่แล้วสถาปัตยกรรมที่ใช้ในการก่อสร้างวัดแห่งนี้นั้นก็ส่งคุณค่าเป็นอย่างมาก

เพราะทั้งเก่าแก่และทั้งงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นวัดหลินฟงแห่งนี้นั้นจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมาเก๊าหรืออาจจะเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจีนกันเลยทีเดียว

เนื่องจากว่ามาเก๊ากับจีนนั้นเป็นประเทศเดียวกันซึ่งมีการแบ่งแยกออกมาอย่างไรก็ตามถ้าหากใครที่เดินทางไปที่วัดหลินฟงนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะไปกราบไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดหนิงฟงซึ่งก็ได้แก่  อี้เ่งไตไต และหลั่นหลงไตไต

โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 ท่านนี้ถือว่าเป็นองค์เทพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยทางชาวจีนและชาวมาเก๊าเชื่อว่าเป็นองค์เทพที่เป็นเทพด้านการแพทย์

ดังนั้นการเดินทางมาที่วัดหลินฟงแห่งนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมากราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยส่วนใหญ่แล้วหากใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเร็วนั่นเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากองค์เทพทางการแพทย์ 2 องค์นี้แล้ว

ภายในวัดหลินฟงนั้นยังมีองค์เทพที่ปกปักรักษาคุ้มครองเกี่ยวกับหญิงที่ตั้งท้องและเกี่ยวกับเด็กอีกด้วยโดยองค์เทพองค์นั้นก็คือองค์เทพกิมฮัว

  ซึ่งถ้าหากใครเข้าไปด้านในก็จะเห็นได้ว่ามีการสร้างองค์เทพกิมฮั้วเอาไว้ถึง 2 องค์ด้วยกันโดยแต่ละองค์นั้นจะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไป องค์แรกนั้นจะถูกสร้างเป็นองค์เทพกิมหัวที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ส่วนอีกองค์นึงนั้นจะเป็นองค์เทพกิ่งหัวที่คลอดบุตรออกมาแล้ว

และกำลังอุ้มบุตรอยู่ดังนั้นถ้าหากใครที่กำลังมีลูกหรือมีลูกยากอยากจะขอบุตรหรือขอให้บุตรของตนเองที่อยู่ในครรภ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มักจะพากันเดินทางมาที่วัดริมฟงแห่งนี้เพื่อขอพรกับองค์เทพกิมฮวยแห่งนี้นั่นเอง 

 

ได้รับการสนับสนุนจาก    ole777

คำแนะนำเกี่ยวกับการไปเที่ยวชมเทศกาลบั้งไฟพญานาค 

Posted on 18 ธันวาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

     เที่ยวชมเทศกาลบั้งไฟพญานาค อย่างที่เรารู้กันดีว่าที่จังหวัดหนองคายนั้นเมื่อถึงวันออกพรรษาจะมีการจัดประเพณีบั้งไฟพญานาคและมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ไปร่วมงาน

ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะไปร่วมงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคคุณจะต้องไปทำการจองที่พักก่อนที่จะมีการเดินทางไปแนะนำว่าควรจะมีการจองที่พักตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเป็นการจองที่พักล่วงหน้า

           เพราะถ้าหากว่าต้องการไปค้างคืนหรือไปร่วมงานนั้นไม่ได้มีการจองที่พักล่วงหน้าเรียกได้ว่าจะไม่มีที่ให้คุณพักได้อย่างแน่นอนซึ่งสถานที่ที่ควรจะมีการพักตามโรงแรมนั้นก็คือที่พักที่อำเภอรัตนวาปีและอำเภอโพนพิสัยเพราะอยู่ใกล้กับสถานที่ในการจัดงานบั้งไฟพญานาคมากที่สุดและอีกอย่างนึงทั้งสองอำเภอนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่พักไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไหร่นัก 

         สำหรับการไปร่วมงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคนั้นต้องเที่ยวจะได้เจอกับกิจกรรมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประเพณีทำบุญตักบาตรในช่วงตอนเช้าและยังมีการชมการแสดงกระทงยักษ์รวมถึงการไหลเรือไฟและการแข่งขันเรือยาวเป็นต้นกิจกรรมนั้นจะมีการจัดกิจกรรมทางช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะมีสินค้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นของจีนของใช้หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ก็ตาม

         นอกจากนี้ตลอดการจัดงานนั้นนักท่องเที่ยวยังได้เพลิดเพลินกับบรรดานักดนตรีที่จะมาแสดงตนเองให้ฟังซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเยอะแยะมากมาย  สำหรับการจัดงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคนั้นไม่ได้จัดเพียงแค่วันหรือ 2 วันเท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นประมาณ 7 วัน 7 คืนกันเลยทีเดียว

      นอกจากนี้ผู้คนที่เดินทางไปร่วมงานเทศกาลบั้งไฟพญานาคต่างก็พากันเฝ้าหวังว่าจะได้เห็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์เมื่อลูกไฟพญานาคด้วยพวยพุ่งขึ้นจากกลางแม่น้ำโขงซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นในวันออกพรรษาโดยนักท่องเที่ยวจะมองเห็นลูกไฟนานประมาณ 5-10 วินาทีและลูกไฟจะแหวะพุ่งขึ้นไปกลางอากาศมีความสูงประมาณ 50 ถึง 150 เมตรดังนั้นนักท่องเที่ยวควรจะมีการเฝ้ารออยู่ตรงบริเวณริมตลิ่งเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งโดยปกติแล้วลูกไฟจะขึ้นในช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนโดยจะขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 

          สำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะเห็นปรากฏการณ์ลูกไฟสีแดงขึ้นกลางแม่น้ำโขงนั้นสามารถไปชมได้ริมแม่น้ำโขงซึ่งจะมีทั้งอำเภอสังคมและอำเภอศรีเชียงใหม่นอกจากนี้อำเภอรัตนวาปีและอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายก็สามารถมองเห็นได้หรือหากใครจะไปที่จังหวัดบึงกาฬก็สามารถชมได้ที่อำเภอปากคาดนั่นเอง 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ชุดตรวจ hiv

ประวัฒิศาสตร์และวัฒนธรรม

Posted on 10 ธันวาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

ประวัติศาสตร์ยุคแรกของล้านนา ไทยลัวะ หลวงพระบาง และแม้แต่อยุธยาแสดงให้เห็นว่าการล้มราชบัลลังก์ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนราชวงศ์

แต่เป็นการยกเจ้าชายในราชวงศ์ขึ้นมาแทนกษัตริย์ ในล้านนา เมื่อราชวงศ์มังรายอ่อนกำลังลงและอำนาจตกไปอยู่ในมือของขุนนาง (ขุนนาง) ขุนนางยังต้องเลือกผู้สืบสกุลของราชวงศ์มังรายเพื่อยกขึ้นเป็นผู้ปกครอง แม้ว่านั่นจะหมายถึงผู้หญิงก็ตาม มีเรื่องเล่าจากคำสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์สายเชียงแสนข้างต้นว่า

เมื่อต้นราชวงศ์กาวิละหรือราชวงศ์ทิพย์ช้างที่ 12 ในเชียงใหม่ ราชวงศ์ใหม่พยายามเอาลูกหลานเจ้าเมืองเชียงแสนมาเป็นมเหสี เชื่อว่าสายเชียงแสนคือสายมังราย แต่กลุ่มผู้ปกครองเชียงแสนปฏิเสธที่จะเสนอให้เครือญาติของตนแต่งงานกับ “ตระกูลคนเลี้ยงช้าง”

ประวัฒิศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งกลายมาเป็นตระกูลผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ ในความเป็นจริงไม่ว่าจะมีการแต่งงานระหว่างสองตระกูลนี้หรือไม่ในช่วงปีแรก ๆ

ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม พงศาวดารท้องถิ่นที่แต่งขึ้นในช่วงต้นสมัยกาวิละอ้างว่าราชวงศ์ใหม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดกับสายมังราย แสดงว่าฐาน (บารมี) ของราชวงศ์มังรายนั้น “ศักดิ์สิทธิ์” ในดินแดนล้านนา (ราชวงศ์มังรายเองก็มี พงศาวดารที่ “อ้าง” ความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์สิงหนวัติ)

การเปลี่ยนแปลงราชวงศ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ในประวัติศาสตร์ไทย ยากที่จะระบุได้ว่าเกิดขึ้นครั้งแรกใน  huaydee   สมัยใด มารดาของพระเจ้าปราสาททองมาจากเชื้อสาย “สุโขทัย” และถ้านับญาติแบบไทยรวมฝ่ายหญิงด้วยก็ถือได้ว่ามีเชื้อสายราชวงศ์ แม้ว่าในพงศาวดารจะกล่าวว่าสมเด็จพระเพทราชามาจากตระกูลสามัญชนชาวสุพรรณบุรี

แต่ก็มีหลักฐานร่วมสมัยที่ระบุว่าน้องสาวของพระองค์เป็นสนมเอกของสมเด็จพระนารายณ์และยังเป็นสหายสนิทของพระนารายณ์ตั้งแต่ยังเด็ก 14 ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเพทราชาน่าจะเกิดในตระกูลขุนนางของอยุธยา และไม่น่าแปลกใจเลยที่จะพบหลักฐานว่ามีเชื้อสายของราชวงศ์ปราสาททอง

โดยเฉพาะในฝ่ายหญิง ถ้าพระเพทราชาไม่ใช่ไพร่กลุ่มแรกที่ยึดบัลลังก์ สมเด็จพระเจ้าตากสินและรัชกาลที่ 1 ก็เป็นไพร่กลุ่มแรกที่ได้ครองบัลลังก์ 15 แต่การขึ้นครองราชย์ในคราวที่รัฐเผชิญกับความหายนะ (กาลิยุคะ) ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ และต้องถือว่าพิเศษ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็มิได้มีการเปลี่ยนราชวงศ์เป็นอย่างอื่น แม้ว่าบางยุคขุนนางบางตระกูลจะมีอำนาจมากกว่าราชวงศ์ก็มิได้มีการเปลี่ยนราชวงศ์แต่อย่างใด

จึงกล่าวได้ว่าในประเทศไทยไม่มีกฎหมายว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ แต่จริงๆ แล้วปรากฏว่ามีกฎหมายลักษณะนี้อยู่

หลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ผู้สืบราชบัลลังก์จะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ (เจ้า) (คือจากหมู่ที่สืบเชื้อสายมาจากฟ้าลงมาปกครองตามคำสั่งพระเจ้าฟ้าหรือแท่นในภาษาไทยดำ ). แต่กฎหมายไทยไม่มีรายละเอียดถึงขนาดระบุว่าบุตรคนโต (หรือบุตรคนสุดท้าย)

จะต้องสืบสกุล ในขณะเดียวกันก็ไม่มีแนวปฏิบัติในการจัดลำดับผู้มีสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ตามหลักการใด ๆ ดังที่ได้นำมาลอกแบบวิธีปฏิบัติภาษาอังกฤษมาใช้ในภายหลัง

กองกำลังที่มีชีวิตชีวาใน Soft Power ของเกาหลีใต้

Posted on 16 พฤศจิกายน 2023Categories ศิลปะTags ,

Soft Power ของเกาหลีใต้ สำหรับ นโยบาย Soft Power ที่นำโดยรัฐบาลของเกหาลีใต้นั้นเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ

สู่การทูตสาธารณะและอะไรคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การขยายตัวของความนิยมทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนประเมินความสำเร็จของกระแสเกาหลี ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้และการส่งออกตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 อันเป็นผลจากการสนับสนุนขององค์กรของรัฐบาลเกาหลีใต้ ความจริงที่ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดตั้งวัฒนธรรมต่างๆ

โดยนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ นโยบายดังกล่าวได้กลายเป็นเครื่องมือทางการทูตของประชาชนในเวลาต่อมา โซลเริ่มใช้อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเริ่มกำหนดนโยบายวัฒนธรรมที่แข็งขันในทศวรรษที่ 1990 มีเรื่องราวที่โด่งดังเกี่ยวกับกรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอต่อประธานาธิบดีคิม ยองซัม

เกี่ยวกับศักยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Jurassic Park สร้างขึ้นในฐานะ มีรายได้มากเท่ากับการส่งออกรถยนต์ฮุนได 1.5 ล้านคันไปต่างประเทศ15 ตั้งแต่นั้นมา รัฐบาลเกาหลีใต้ได้แนะนำและกำหนดนโยบายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม

โดยเน้นกลยุทธ์เศรษฐกิจที่เน้นการส่งออกเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ฝ่ายบริหารของ คิมแดจองเริ่มต้นในปี 1998 ได้ประกาศแผนพัฒนา Hallyu Industry Support Development Plan โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ ในขณะนั้น คณะบริหารของ Kim ได้ขยายงบประมาณสำหรับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจาก 14 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 1998 เป็น 84 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2001

ในทำนองเดียวกัน ฝ่ายบริหารของ ฮยอนโรมูก็เพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรม16 รัฐบาลยังได้ลงทุนในโครงการริเริ่มดังกล่าวเพื่อปรับปรุง บรรยากาศอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและออกกฎหมายคุ้มครองตลาดวัฒนธรรมภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น มีกฎหมายพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในปี 2542

การจัดตั้งสำนักงานวัฒนธรรมและเนื้อหาในปี 2544 และพระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ในปี 2545

นอกจากนี้ กฎหมายส่งเสริมภาพยนตร์ปี 2538 มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องเกาหลีใต้ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศผ่านการดำเนินการรักษาโควตาหน้าจอ17 อย่างไรก็ตาม รัฐบาล ลีมงบัก ได้เปลี่ยนทิศทางของนโยบายวัฒนธรรมจากกลยุทธ์ที่เน้นด้านเศรษฐกิจเป็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิดของ “Global Korea” ภายใต้การบริหารของ Lee ได้รวมเอาความคิดริเริ่มทางเศรษฐกิจ การเมือง อุดมการณ์ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างเอกลักษณ์ประจำชาติของเกาหลีใต้ในฐานะ “ที่มุ่งเน้นอนาคต ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และวิสัยทัศน์”18 สมุดปกขาวทางการทูตที่เผยแพร่ในปี 2010

ได้อธิบายถึง อำนาจอ่อนเป็น “มีความสำคัญมากขึ้น; วัฒนธรรมได้กลายเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความสามารถในการแข่งขันของประเทศและทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ทันกับสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ เกาหลีได้นำการทูตเชิงวัฒนธรรมมาใช้เป็นเสาหลักใหม่ของการประกอบการทูตของประเทศ”19

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของลียังดำเนินการสภาประธานาธิบดีว่าด้วยการสร้างแบรนด์แห่งชาติสำหรับการทูตสาธารณะ และเปลี่ยนจุดเน้นของนโยบายวัฒนธรรม สู่แนวทางตามแนวคิดของพลังอ่อน หลายคนมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการทูต รัฐบาลมองว่ากระแสเกาหลีเป็นแหล่งรายได้ใหม่ผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นเมื่อกระแสเกาหลีขยายตัวรวมถึงการส่งออกอื่นๆ เช่น เกมออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และแฟชั่น กระแสเกาหลีกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของ soft power20

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    มั่งมีหวย

รูปโมนาลิซา มีที่มาที่ไปอย่างไร?

Posted on 4 ตุลาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

โมนาลิซาเป็นใครทำไมถึงโด่งดังเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักโมนาลิซา ซึ่งเป็นรูปภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกว่าแต่อยากรู้ไหมว่าโมนาลิซาเป็นใครทำไมถึงโด่งดังถึงขนาดที่หลายๆคนจะต้องเนทางไปเพื่อไปดูโมนาลิซาตัวจริงและวันนี้เราได้รวบรวมเอาเรื่องราว

เกี่ยวกับโมนาลิซามากมายมาเล่าให้ทุกคนได้อ่านกัน เมื่อพูดถึงโมนาลิซาเราจะไม่พูดถึงสถานที่นึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์นั่นเองที่เป็นที่เก็บรวบรวมงานศิลปะต่างๆมากมายมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ช่วงที่ศตวรรษที่16จนกระทั่งเมื่อฝรั่งเศสมีการปกครองในช่วงศตวรรษที่18

งานศิลปะแหล่านี้ก็เลยเหมือนกับกลายเป็นของสาธารณชนไป ซึ่งภายในลูฟวร์ก็บรรจุดเอางานศิลปะงานๆดังๆของโลกไว้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นVenus de Milo Winged Victory of Samothrace Liberty Leading the People ไปจนกระทั่งถึง The Virgin of Rocks 

ในบรรดางานศิลปะชั้นเลิศของโลกทั้งหมดมันมีงานศิลปะอยู่ชิ้นนึงซึ่งเป็นงานชิ้นเล็กมากๆมีขนาดแค่77คูณ53เซนติเมตรเท่านั้นที่แทบทุกคนที่เดินทางไปที่ลูฟวร์จะต้องเดินทางไปดูงานศิลปะชิ้นนี้นั่นก็คือรูปของโมนาลิซานั่นเอง

รูปโมนาลิซา มีที่มาที่ไปอย่างไร?

สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปลูฟวร์ต้องบอกว่าในห้องที่มีงานศิลปะชั้นเลิศมากมายมันมีผนังหนึ่งผนังเต็มๆที่เขาได้อุทิศให้กับรูปนี้และก็มีกระจกนิรภัยชั้นดีกั้นอยู่นอกจากนี้ในบรรดาคนประมาณ10ล้านคนที่เดินทางไปที่ลูฟวร์ต่อปีนึงเฉลี่ยประมาณ3-5หมื่นคนต่อวัน

เขาบอกว่า80เปอร์เซ็นต์ของคนเรานั้นเดินทางไปเพื่อดูโมนาลิซาสนี่แหละดังนั้นไม่ต้องบอกเลยว่ารูปนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนว่าแต่ว่ารูปโมนาลิซามีที่มาที่ไปยังไงพูดถึงรูปโมนาลิซาแทบทุกคนน่าจะรู้ดีว่าคนที่วาดรูปโมนาลิซาก็คือศิลปินเอกอย่าง ลีโอนาร์โด ดา  วินชี และถึงแม้ว่าเขาจะเป็นศิลปินเอก

ผู้มีชื่อเสียงอะไรก็ตามแต่เขาก็เหมือนศิลปินสมัยนี้นี่แหละก็คือcommissionใครอยากให้วาดอะไรก็สามารถจ้างได้ทีนี้ต้องบอกว่าลูกค้าของ ลีโอ นาร์โด ดาวินชี มีหลากหลายมากมีตั้งแต่กษัตริย์บาทหลวงไปจนกระทั่งถึงคนทั่วๆไป ส่วนรูปโมนาลิวาคนที่จ้างให้ ลีโอนาร์โด ดาวินชีวาดเป็นพ่อค้าเสื้อผ้าแล้วก็ผ้าไหม ชื่อว่า ฟรานเชสโก เดล โจคอนโด

ซึ่งทางโจคอนโดเขามาจ้างให้ลีโอนาร์โดดาวินชีวาดรูปภรรยาของเขาซึ่งชื่อก่อนแต่งงานก็คือ ลิซา เจอราร์ดินี พอแต่งงานแล้วเขาก็ต้องกลายเป็น ลิซา เดล โจคอนโด ใช่ไหม

 

สนับสนุนโดย  กริลแอร์

ตำนาน จอมเวทย์เมอร์ลิน

Posted on 28 สิงหาคม 202328 สิงหาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

ตำนาน จอมเวทย์เมอร์ลิน   merlin ผู้ยิ่งใหญ่เป็นพ่อมดในตำนานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของอังกฤษตอนต้น เราประมาณศตวรรษที่ 5 ตำนานเล่าว่า merlin  กำเนิดมาจากความสัมพันธ์ในฝันของแม่ชีกับอินคิวบัสทำให้เขาเกิดมาพร้อมกับพลังอำนาจเนื้อโลหะ  น้ำและหินจนสามารถเสียบดาบลงไปในทั่งตีเหล็กหรือทำให้เครื่องโม่หินหนักๆเบาจะลอยน้ำได้  

          นอกจากนี้อิทธิฤทธิ์ของ merlin นั้นยังสามารถสั่งให้น้ำทะเลขึ้นลงได้ตามต้องการ ความสามารถของ นั้น

ยังสามารถมีพลังในการหยั่งรู้อนาคตได้อย่างชัดแจ้ง รวมไปถึง merlin ยังเชี่ยววชาญเวทย์มนต์แปลกๆอีกมากมาย ตัวอย่างเช่นสามารถสั่งให้กำแพงปราสาท คาเมล็อต เหวี่ยงศัตรูที่กำลังปีนขึ้นมาให้ตกลงไปได้เองเป็นต้น  

          ตามตำนานนั้นมีการหรือเล่าขานกันว่า merlin เป็นผู้วางกำแพงเวทมนตร์ล้อมรอบเกาะอังกฤษเพื่อปกป้องคุ้มครอง ผู้คนในอาณาจักรจากปีศาจร้าย และเหล่าผู้รุกรานจากอีกฟากโพ้นทะเล   ภาพของ merlin   ปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1136 ด้วยการเป็นที่ปรึกษาของพ่อกษัตริย์อาเธอร์  และเมื่อกษัตริย์อาเธอร์เติบใหญ่ขึ้น merlin ก็ยังคงไม่ได้หายไปไหนยังคงยืนหยัดอยู่ข้าง กษัตริย์อาเธอร์เสมอและทำให้กษัตริย์อาเธอร์  สามารถเอาชนะศัตรู มาได้นับครั้งไม่ถ้วน

             อย่างไรก็ตามสำหรับประวัติของพ่อมดเมอร์ลินนั้นหลายคนมีเชื่อว่าเขาคือคนที่มีตัวตนอยู่จริง

ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นตำนานที่มีการพูดถึงกันมาอย่างยาวนานจนแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเล่าหรือถึงความวิเศษความเป็น จอมเวทย์ของ merlin  มีการพูดถึงเมอร์ลินว่าเขาเป็นผู้จัดเรียงก้อนหิน สโตนเฮนจ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

             โดยสาเหตุที่ทำให้merlinต้องมีการไปจัดเรียงหินสโตนเฮนจ์นั่นก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะสร้างสถานที่ที่เป็นสถานที่ระลึกถึงแก่ทหารที่เสียชีวิตในการทำสงครามของกษัตริย์อาเธอร์ที่ปกป้องอาณาจักรรอบเกาะอังกฤษนั่นเองอย่างไรก็ตามบทบาทของเบอร์ลินนั้นยังคงมีให้พูดถึงและจดจำในด้านทั้ง  alpha88   การเป็นพ่อมดและการเป็นอาจารย์ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ในตัวการ์ตูนหลากหลายการ์ตูนมีการนำเมล็ดมาเป็นตัวการ์ตูนซึ่งเป็นพ่อมดจอมเวทย์โดยมีทั้งตัวการ์ตูนซึ่งเป็นมะเร็งที่ดีและเป็นมะเร็งที่ชั่วร้าย 

           อย่างไรก็ตามเรื่องราวของ merlin หายไปเมื่อหมดยุคสมัยของกษัตริย์อาเธอร์เขาเหมือนกับไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้อีกเลยซึ่งมีหลายข่าวลือที่มีการพูดการเกี่ยวกับการหายตัวไปของmerlin โดยบางคนเชื่อว่าmerlinถูกหลอกไปกักขังที่เสาวิเศษที่merlin สร้างขึ้นมาให้กับผู้หญิงที่ตนเองรักซึ่งก็คือ Lady of the Lake นั่นเอง 

ประวัติวัดศรีสวาย จังหวัดสุโขทัย 

Posted on 4 สิงหาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

       ประวัติวัดศรีสวาย สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักประวัติความเป็นมาของวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย

โดยวัดที่เราจะพาไปรู้จักกันในครั้งนี้นั้นเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งถือได้ว่าวัดแห่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากและเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยวัดที่เรากำลังพูดถึงนี้ก็คือวัดศรีสวายนั่นเอง

        สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดศรีสวายนั้นว่ากันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่ 18 เลยก็ว่าได้ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมากหลังจากที่มีการสร้างขึ้นมาแล้ววัดแห่งนี้ก็ยังได้มีการบูรณะต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมาให้กลายมาเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

โดยมีการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาอย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นมีสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นปรางค์ 3 องค์ซึ่งว่ากันว่าปรางค์ 3 องค์นี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัยขอมโดยจะเห็นได้จากรูปแบบลักษณะของการก่อสร้างนั้นเป็นรูปแบบของสมัยลพบุรี

          นอกจากนี้ยังดูที่ลวดลายปูนปั้นบริเวณฐานก็มีความสวยงามทันสมัยที่สำคัญบางส่วนของบริเวณฐานนั้นยังมีลวดลายคล้ายกับเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หยวนอีกด้วยนอกจากนี้ภายในพื้นที่บริเวณวัดศรีสวายยังมีทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์รวมถึงยังมีเทวรูปและศิวลึงค์อีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเรียกได้ว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในวัดหรือแม้แต่พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีสวายนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความเก่าแก่โบราณและแต่ละอย่างนั้นก็มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน

ดังนั้นที่นี่จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนในสมัยโบราณหรือวัดในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้แม้แต่ตัวกำแพงของวัดเองก็มีการสร้างขึ้นมาด้วยศิลาแลงซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่อสร้างในช่วงยุคโบราณซึ่งถือได้ว่าที่นี่เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

           นอกจากนี้ประวัติความเป็นมาของวัดศรีสวายนั้นว่ากันว่าในสมัยของรัชกาลที่ 5 พระองค์ก็เคยเสด็จมาที่บริเวณนี้โดยพระองค์เสด็จมาในช่วงประมาณปีพ.ศ 2451 ซึ่งในตอนนั้นพระองค์ทรงภพรูปพระสยมและพระศิวะซึ่งอยู่ภายในวิหารและหลักไม้ปักอยู่ในโบสถ์อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามภายในวัดศรีสวายนะไม่ได้มีพระพุทธรูปของศาสนาพุทธเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นอยู่อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูซึ่งภายในวัดนั้นมีสระลอยบาปนอกจากนี้ยังมีศาสนาอื่นอีกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งถือได้ว่าที่นี่เป็นส่วนรวมของศาสนาต่างๆเลยก็ว่าได้  

 

สนับสนุนโดย  aesexy

John James Audubon (1785-1851), George Catlin (1796-1892) ศิลปินนักธรรมชาติวิทยา

Posted on 22 พฤษภาคม 202321 พฤษภาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

John James Audubon (1785-1851), George Catlin (1796-1892) และ ศิลปินนักธรรมชาติวิทยา คนอื่น ๆ ได้จุดประกายความสนใจของสาธารณชนในอเมริกาตะวันตกก่อนที่ Thomas Moran

จะเข้าร่วมการสำรวจ Yellowstone ของ Ferdinand Hayden ในปี พ.ศ. 2414 เมื่อเฮย์เดนรายงานกลับไปที่สภาคองเกรส เขาได้เสนอให้ตั้งเยลโลว์สโตนเป็นสวนสาธารณะ และร่วมโต้แย้งด้วยภาพโมแรนและแจ็คสัน โมแรนทำงานหนักในการวาดภาพแกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (ภาพที่ 1)

เมื่อพระราชบัญญัติเยลโลว์สโตนลงนามในกฎหมายในปี พ.ศ. 2415 (Macdonald n.d.) ภาพวาดที่รัฐสภาซื้อจากเขาได้รับความสนใจจากสาธารณชนและสร้างชื่อเสียงให้กับมอแรนในฐานะศิลปินอย่างมั่นคง อีกหนึ่งปีต่อมา มอแรนได้เข้าร่วมการสำรวจของพันตรีจอห์น เวสลีย์ พาวเวลล์ตามแม่น้ำโคโลราโด และไปทาสีสถานที่หลายแห่งที่ถูกกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

ศิลปินและนักวาดภาพประกอบที่ทำงานในภาคตะวันตกของอเมริกามักพึ่งพาลูกค้า ค่าคอมมิชชั่นทางธุรกิจ และรายได้จากการขาย เว้นแต่พวกเขาจะมีโชคลาภจากครอบครัว ในปีพ.ศ. 2435 เอ็ดเวิร์ด ริปลีย์ หัวหน้าทางรถไฟแอตกินสัน โทพีกา และซานตาเฟ (AT&SF) ได้เชิญโธมัส โมแรนกลับไปที่แกรนด์แคนยอนเพื่อทาสีด้วยค่าใช้จ่ายของทางรถไฟ

ริบลีย์ยังได้ขอสิทธิ์ในการทำสำเนาภาพวาดที่เขาเลือก AT&SF ได้แจกจ่ายภาพพิมพ์หินจำนวนหลายพันภาพของ The Grand Canyon ของ Moran เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางทางตะวันตกที่มีบริการรถไฟ นักท่องเที่ยวแห่กันไปทางทิศตะวันตก และทางรถไฟทำให้ศิลปินและนักวาดภาพประกอบมีการเดินทางฟรีและตลาดสำหรับขายผลงานของพวกเขา (Taggett และ Schwartz 1990)

การทวีคูณ Wolf Houseposts โดยศิลปิน Sitka Jim Jacobs (Kichxook, Yeil Nuwu), 1904 อี. ดับเบิลยู. เมอร์ริล ค.ศ. 1929 ในช่วงต้นทศวรรษ 1900

จิตรกรรู้สึกกดดันทางการเงินจากอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของการถ่ายภาพ บางคนเปลี่ยนจากงานศิลปะที่เป็นตัวแทนไปสู่การเคลื่อนไหวทางศิลปะอื่นๆ แต่การถ่ายภาพไม่ได้ลบล้างความน่าสนใจของศิลปะทำมือ ความคงอยู่ของศิลปะตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมานั้นเกิดจากองค์ประกอบที่สร้างสรรค์และแสดงออกของสไตล์ของศิลปินแต่ละคน วิธีการตีความเฉพาะตัวของศิลปะ และบางครั้งความสามารถของศิลปินในการจัดเฟรมภาพที่ไม่สอดคล้องกับเทคนิคการถ่ายภาพ เช่น การสร้างประวัติศาสตร์และยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

อุทยานแห่งชาติ ผู้ลี้ภัย และพื้นที่รกร้างส่วนใหญ่ของอะแลสกา (และส่วนใหญ่ของอเมริกา)  ole777   เป็นหนี้การดำรงอยู่ของพวกเขา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความสำเร็จและการสนับสนุนจากศิลปินและช่างภาพ อนุสรณ์สถานแห่งชาติซิตกาก่อตั้งขึ้นในปี 2453 โดยมีวัตถุประสงค์สองประการในการรำลึกถึงสถานที่รบที่สำคัญของทลิงกิต-รัสเซีย รวมถึงการอนุรักษ์และจัดแสดงคอลเล็กชันศิลปะโทเท็มประวัติศาสตร์ เดิมทีเสาโทเท็มได้มาจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของมลรัฐอะแลสกาโดยผู้ว่าการดินแดนจอห์น จี. เบรดี้เพื่อจัดแสดงที่งานจัดซื้อหลุยเซียน่า 2447 และ 2448 นิทรรศการลูอิสและคลาร์ก (แพทริก 2545) พวกเขายังคงเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ของผู้มาเยือนอุทยานในวันนี้

เบลมอร์ บราวน์ จิตรกรภูมิทัศน์และสัตว์ป่าตะวันตกได้เข้าร่วมการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของแอนดรูว์ แจ็กสัน สโตนเพื่อรวบรวมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งอเมริกาในปี ค.ศ. 1902 และ 1903 บราวน์เป็นนักสำรวจและนักสำรวจที่ประสบความสำเร็จ เขาผลิตภาพวาดภูเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือเป็นครั้งแรกในปี 1907 (Woodward 1994) บราวน์เข้าร่วมนักธรรมชาติวิทยา Charles Sheldon ในการล็อบบี้รัฐสภาเพื่อความสำเร็จในการจัดตั้งอนุสาวรีย์แห่งชาติ Mount McKinley ในปี 1917 (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ Denali)

เนื้อสัมผัสทางดนตรี

Posted on 8 พฤษภาคม 2023Categories ศิลปะTags ,

ในขณะที่จุดหักเหยังคงอยู่ในคอนแชร์โต้อิตาลี บาคใช้แนวทางที่เฉียบคมกว่าในเนื้อสัมผัสทางดนตรี ความสว่างและความชัดเจนในสไตล์กาแลนท์ได้รับการสนับสนุนมากกว่าจุดหักเหของลี้ภัย นี่คือหลักฐานจากการแบ่งแยกที่โปร่งใสระหว่างท่วงทำนองและเสียงประกอบ ตลอดจนการเปลี่ยนไปสู่โฮโมโฟนี.25 การใช้คอร์ดแนวดิ่งมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในการเคลื่อนไหวครั้งแรกและครั้งที่สาม โดยมีการแสดงความกลมกลืนอย่างชัดเจนในลักษณะที่กีดขวางจาก จุดเริ่มต้น นอกจากนี้ Bach ยังใช้พื้นผิวที่เป็นตัวแทนของหลักการกาแลนท์อย่างมาก

ท่วงทำนองที่ฉูดฉาดและมีสัดส่วนเท่ากันแผ่ออกไปเหนือเสียงดนตรีประกอบที่มีลักษณะเป็นสีย้อมซ้ำๆ ซึ่งเป็นรูปแบบง่ายๆ ที่เน้นบทบาทของมันเป็นฉากหลังที่กลมกลืนกับพื้นหน้าอันไพเราะที่สง่างาม ข้อความที่บางแต่มีประสิทธิผลที่น่าจดจำนี้ชวนให้นึกถึงสิ่งที่สามารถพบได้ในโซนาตา Mozartian ยุคแรกๆ  เนื้อสัมผัสทางดนตรี

ซึ่งรวมเอาคุณค่าทางสุนทรียะของแสงของกาแลนท์ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน Presto แม้ว่า “ritornellos จะขัดแย้งกันมากกว่าการเคลื่อนไหวครั้งแรก” 26 Bach

มักจะจำกัดความหนาแน่นของโพลีโฟนีของเขาเป็นเสียงเดียวสำหรับแต่ละมือ ประกอบด้วยเพียงสองบรรทัดเท่านั้น  โพลีโฟนีแบบง่ายที่ได้ยินได้ง่ายเป็นท่วงทำนองที่มีท่วงทำนองประกอบ แนวความคิดที่ไพเราะที่ง่ายกว่านั้นถูกทำเครื่องหมายโดย Bach (และไม่ใช่โดยบรรณาธิการสมัยใหม่) “ทำให้ได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อขัดกับลวดลายที่มีชีวิตชีวาของอีกส่วนหนึ่ง” ข้อบ่งชี้นี้เป็นไปได้ด้วยการใช้เครื่องมือคู่ ฮาร์ปซิคอร์ดแบบแมนนวล ทำให้เกิดความแตกต่างแบบไดนามิกที่ชัดเจนระหว่างคู่มือ เนื้อสัมผัสดังกล่าวที่เน้นความชัดเจนของหูแสดงให้เห็นถึงอุดมคติอันเป็นศูนย์กลางของ “การแยกส่วนจากความทรงจำ ความซับซ้อน และการประดิษฐ์ที่ต้องใช้แรงงาน”

มากกว่าการประพันธ์เพลงอื่นๆ ของ Bach แนวคิดเรื่องทำนอง ตามที่เข้าใจในสไตล์พรีคลาสสิก มีบทบาทสำคัญในคอนแชร์โต้อิตาลี สิ่งนี้แสดงออกผ่านการเลือกของผู้แต่งสำหรับเนื้อหาที่เป็นโมทีฟและแบบช่วงเวลา เช่นเดียวกับความรู้สึกที่ชัดเจนของเนื้อร้องซึ่งพบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวที่สอง ท่วงทำนองของ Andante

มีลักษณะเฉพาะด้วยเมลิสมาแบบไม่มีข้อความที่สื่อความหมายซึ่งชวนให้นึกถึงโอเปร่าโอเปร่าจากประเพณี bel canto ของอิตาลี รูปแบบศิลปะที่มองว่าเป็น “อุดมคติ” ที่สวยงามของยุคกาแลนท์ นอกจากนี้ Bach’s การเขียนที่ไพเราะแสดงถึงการใช้การกล่าวซ้ำๆ ที่สั้นกระชับ อย่างมีสติ นอกเหนือจากแผนผังต้นแบบ 

ตัวอย่างเช่น มาตรการ 91-96 แสดงการวนซ้ำ 3 ครั้งของเนื้อหา motivic ที่ตรงกัน ซึ่งนำไปสู่ท่าทางประเภท Fonte จากมากไปน้อย (โดยที่ความคิดทางดนตรีสั้นๆ ในระดับรองลงมาหนึ่งขั้นในโหมดหลัก) การกำหนดค่าประเภทนี้สามารถพบได้ในพาร์ติเมนติอิตาลีจำนวนมาก และจำแนกโดยโจเซฟ รีเพล นักทฤษฎีในศตวรรษที่สิบแปดให้เป็นสคีมามาตรฐาน

การใช้ “หน่วยแรงกระตุ้นสั้น” ของบาค และการกล่าวซ้ำในข้อนี้เป็นลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมของละครเพลงล่าสุด แฟชั่น จากมุมมองที่เล็กกว่าด้วยกล้องจุลทรรศน์ ความก้าวหน้านี้ยังสะท้อนให้เห็นในการจัดระเบียบตามช่วงที่ละเอียดอ่อนของงานอีกด้วย Bach เน้นย้ำว่า “ยาก” และอย่างที่ Robert Marshall พูดไว้ – ช่วงเวลา “ฉุนเฉียว” เป็นเรื่องปกติในคำศัพท์แบบบาโรก เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติและสง่างาม และการผสมผสานแนวตั้งที่ “หวาน” เช่น ส่วนที่สามและส่วนที่หกขนานกัน ค่าเหล่านี้ปรากฏชัดใน ritornellos ของการเคลื่อนไหวครั้งแรก โดยมีส่วนที่สามคู่ขนานกันเป็นขั้นเป็นตอนและการเคลื่อนไหวที่สามที่มีพยัญชนะเป็นพยัญชนะที่แผ่กระจายไปทั่ว 

 

สนับสนุนโดย.  มั่งมีหวยออนไลน์