ประวัติพระนางแก้วพิมพา 

Posted on 13 มิถุนายน 202013 มิถุนายน 2020Categories ประวัติศาสตร์Tags ,

            พระนางแก้วพิมพาเป็นพระธิดาของกษัตริย์พระองค์แรกแห่งล้านช้างสำหรับประวัติของพระนางแก้วพิมพานั้นอาจจะไม่ค่อยโด่งดังมากนักหากเทียบกับประวัติของพระนางศุภยาลัตแต่เรื่องของความโหดของพระองค์นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าพระนางศุภยาลัตเลย สำหรับพระนางแก้วพิมพานั้นพระองค์ถือได้ว่าเป็นราชินีผู้คุมบัลลังก์อยู่เบื้องหลังของกษัตริย์ล้านช้างแทบทุกพระองค์

ซึ่งกษัตริย์ตราช้างพระองค์แรกนั้นคือเสด็จพ่อของพระองค์เองหลังจากนั้นต่อมาก็เป็นพี่ชายของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดูแลร้านช้างเป็นองค์ที่ 2 เมืองล้านช้างนั้นมีการปกครองและมีความสุขด้วยดีจนสิ้นกษัตริย์องค์ที่ 3 และนับตั้งแต่กษัตริย์องค์ที่ 4 เป็นต้นมาประชาชนของเมืองล้านช้างต่างก็ได้รับความเดือดร้อน

เนื่องจากว่าพระนางแก้วพิมพานั้นจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกษัตริย์ทุกพระองค์โดยจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนและกษัตริย์พระองค์ไหนนั้นไม่ทำตามที่พระนางแก้วพิมพาสั่งก็จะถูกพระนางแก้วพิมพาจัดการด้วยการสำเร็จโทษด้วยความตายซึ่งประวัติของพระนางแก้วพิมพานั้นกล่าวเอาไว้ว่าได้มีการสั่งประหารกษัตริย์ของล้านช้างไปทั้งหมด 7 พระองค์ด้วยกัน

เริ่มจากพระองค์แรกคือพญาพรหมทัตซึ่งครองราชย์ได้แค่เพียง 10 เดือนเท่านั้นก็ถูกสั่งให้นำไปประหารที่ผาเดี่ยวที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำคาน  ต่อมาพระนางแก้วพิมพาก็ทรงแต่งตั้งพระยาปากห้วยหลวงปากครองราชย์ซึ่งครองราชย์ได้แค่เพียง 8 เดือนเท่านั้น แต่เนื่องจากครองราชย์ไม่ถูกใจพระนางแก้วพิมพาจึงทำให้พระนางนั้นพระยาปากห้วยหลวงออกจากการดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองหลังจากนั้นก็ถูกนำไปสำเร็จโทษที่ผาเดียว กษัตริย์องค์ที่ 3

ที่อยู่ใต้อำนาจของพระนางก็คือพระยาหมื่น ซึ่งพระยาหมื่นนั้นปกครองบ้านเมืองแค่เพียง 6 เดือนเท่านั้นก็ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระนางแก้วพิมพาพระยาหมื่นนั้นเห็นว่าหากหนีก็ถูกพระนางแก้วพิมพาตามจับตัวมาฆ่าให้ตายอยู่ดีหรือถ้าอยู่ต่อไปพระนางแก้วพิมพาก็ต้องฆ่าตายอยู่ดีพระองค์จึงได้ตัดสินใจผูกคอตายด้วยตนเอง

สำหรับกษัตริย์องค์ต่อมานั้นสามารถที่จะครองราชย์ได้ 3 ปีแต่ในที่สุดก็ถูกพระนางแก้วพิมพานำไปฆ่าตายที่ผ่าเดี่ยวเช่นเดียวกัน  กษัตริย์องค์ต่อมานั้นสามารถครองราชย์ได้เพียงแค่ 8 เดือนเท่านั้นก็ถูกพระนางแก้วพิมพาปลงพระชนม์อีกครั้งหนึ่ง และได้มีการแต่งตั้งคนอื่นขึ้นมาเป็นกษัตริย์ดูแลร้านช้าง

ซึ่งสามารถปกครองเมืองล้านช้างได้แค่เพียง 8 เดือนกษัตริย์องค์กล่าวก็รู้ว่ากำลังจะถูกพระนางแก้วพิมพาประหารชีวิตจึงได้หลบหนีลงเรือแต่ก็ถูกพระนางแก้วพิมพานั้นตามมาฆ่าตายในเรือนั้นเอง รวมทั้งสิ้น 7 คนที่ได้ตายเพราะฝีมือของพระนาง และหลังจากนั้น พระนางก็ขึ้นครองราชเสียเอง แต่ครองราชได้เพียงแค่ 1 ปีเท่านั้นก็ถูกข้าราชบริพารสำเร็จโทษจนเสียชีวิต

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sagame66