เบิ่งตาดลาวใต้ 1

วันนี้เราก็ได้กลับมาเยี่ยมแผ่นดินที่อินโดจีนกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่มีเมฆหมอกฝน จุกหมายของเรานั้นก็คือตอนใต้ของ สปป ลาว กับสถานนะการที่ได้เปลี่ยนแปรงไปอย่างสิ้นเชิง ประตูบานเก่าได้ถูกเปิดออกกว้างจนสุดแสดงให้เห็นถึงความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก  สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาว

เพื่อสำรวจในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่กำลังถูกพัฒนา

การเดินทางสู่ลาวตอนใต้ครั้งนี้ได้เลือกเดินทางที่ด่านช่องเม็ก  ช่องเม็กเป็นด่านพรมด่านใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีมีเขตติดต่อกันกับ สปป ลาว ที่บ้านวังค์เต่าเมื่ได้ขับรถต่อไปจะต้องข้ามแม่น้ำโขงที่สพานมิตรภาพลาวญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าสู่เมืองปากเซและจุดหมายแรกก็คือ ตาดผาส้วม คนลาวเรียกน้ำตกว่าตาดส่วนคำว่าส้วมเป็นภาษาลาวมีความหมายถึงห้องหอน้ำตกแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

เพราะได้มาความสะดวกในการเดินทางและมีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปีสายน้ำของตาดผาส้วมไหลมาจากภูเทวดา ซึ่งได้เป็นภูเขาไฟเก่าที่ได้ระเบิดมานานหลายร้อยปีเมื่อได้ไหลเข้ามาถึงที่นี่ม้วนน้ำจะทิ้งตัวจากผาหินลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมลงสู่อ่างน้ำกว้างด้านล่างแผ่นผาที่ตั้งชันมีลักษณะเป็นแท่งเป็นเรียงขนาดเป็นแนวผาแบ่งซอยแผ่นหินใหญ่เป็นหรืบช่องชั้นจนกลายมาเป็นที่มาของ ผาส้วม หรือ ห้องหอของ บ่าวสาว

โดยรอบผาของน้ำตกยังมีสภาพที่ดิบสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้นานๆพันสภาพอากาศเย็นๆสบายเหมาะแก่การพัผ่อนย่อใจที่นี้ยังมีการสร้างสพานแขวนขนานเอากับผาน้ำตกเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมน้ำตกได้อย่างไกล้ชิตจากนั้นไม่ไกลจากตัวน้ำตกได้มีการรวบรวม จัดสร้าง หมู่บ้านชนเผ่าไว้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีชีวัตของชนเผ่าต่างๆ เช่น เรือนพักอาศัย

เครื่องใช้ไม้สอยเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี สถานที่ประกอบพิธีกรรม

ซึ่งเหล่านี้จะช่วยให้คนต่างถิ่นได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมขอชนเผ่า เช่น ชนเผ่ากะตู้ ชนเผ่าอาลัก ชนเผ่าระแว ชนเผ่าส่วย ซึ่งตรงนั้นเป็นที่เขาได้จำลองของชนเผ่ากะตู้เป็นบ้านกลางเป็นบ้านที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านเพราะว่าช่วงที่มีงานประเพณีเขาก็จะมีการล้มวัวล้มควายแต่ที่บริเวณนี้เขาไม่ได้จัดแสดงจริงถ้าหากว่าเราอยากจะดูก็จะต้องออกจากที่นี้ไปประมาณราว10 ถึง 20กิโล

ได้มันก็จะมีอีกหมู่บ้านหนึ่ง เป็นชนเผ่ากะตู้ ที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ และน้ำตกในแห่งที่สองของพวกเราก็คือน้ำตกตาดอีตู้ขับรถไปประมาณไม่กี่กิลำคุณก็จะถึง