เจอโรนิโม นักรบที่ทหารเม็กซิกันต่างเกรงกลัว

ซึ่งคนของเจอโรนิโมมีศรัทธาต่อเขาจากความเป็นผู้นำที่กล้าแกร่งพวกเขาเชื่อว่าเจอโรนิโมเป็นผู้ที่สวรรค์ส่งมาช่วยชาวอินเดีย

เจอโรนิโม นักรบที่ทหารเม็กซิกัน ต่อสู้กับคนขาว เจอโรนิโมไม่ใช่ชื่อที่แทนจริงแต่เป็นชื่อที่ทหารเม็กซิกันเรียกเขาด้วยความหวาดกลัวที่มาของชื่อมาจากเมื่อครั้งที่ถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาอยู่ในเขตของเม็กซิโกและเกิดสงครามกันครั้งหนึ่ง

โดยเจอโรนิโมพาคนของเขาปล้นค่ายทหารเม็กซิกันพวกกทหารตั้งตัวไม่ติดต่างรบหนีกันแต่ก็ไม่อาจหลบหนีทันการจูโจมแบบสายฟ้าแสบของพวกอินเดียขนาดที่พวกเจอโรนิโมพุ่งงเข้าหาทหารเม็กซิกันคนนึงอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวทหารคนนั้นเผลอพูดชื่อของนักบุญเจอโรมขึ้นมาอย่างตกใจ

เพื่อขอพระคุ้มครองซึ่งชื่อนี้เป็นภาษาสเปนก็คือเจอโรนิโมจากนั้นชื่อเจอโรนิโมก็กลายเป็นชื่อที่ทหารเม็กซิกันใช้สื่อสารอันหมายถึงบุรุษผู้น่ากลัวผู้นี้และถูกนำมาใช้ต่อกันมาจนถึงทหารอเมริกันชื่อที่แทนจริงของเจอโรนิโมคือ โกยาตเลย์ เป็นปกติของชื่อชาวอินเดียที่ตั้งตามลักษณะประทับใจ

ดังนั้น เจอโรนิโมเกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ปีคริสต์ศักราช 1829 ในชนเผ่า เบดอนโคเฮ อาปาเช เผ่าของชาวใช้ชีวิตอยู่กลางทุ่นหญ้าในดินแดนที่ปัจจุบันคือรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งในยุคสมัยที่เจอโรนิดมเกิดนั้นเขตแดนนี้อยู่ในเขตของประเทศเม็กซิโกถึงแม้ว่ากำหนดของเจอโรนิโมจะเป็นเบดอนโคเฮอาปาเชแต่ต่อมาเขาก็เข้าเป็นสมาชิกของเผ่า

ซึ่งมีหัวหน้าเผ่าคือ โคชีด เจอโรนิโมมีหน้าที่เป็นหมอยาประจำเผ่าแต่คนขาวมักจะเรียกว่าหมอผีเนื่องจากผู้เป็นหมอยาประจำเผ่านอกจากจะทำหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยของคนในเผ่าแล้วหมอยาหรือชาแมนจะทำหน้าที่ประกอบพิธีกรมตามประเพณีและความเชื่อแบบของชาวอินเดียและจะเป็นผผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีร่ายมนต์และขอพร

เพื่อนำชัยชนะกลับมาก่อนที่จะออกรบอีกด้วยชาแมนประจำเผ่าของชาวอินเดียจึงถือเป็นตำแหน่งมีเกิยรติซึ่งในบางแห่งอาจมีเกียรติสูงกว่าหัวหน้าเผ่าและจากการเป็นชาแมนของเจอโรนิโมนี่เองที่ทำให้ใครๆมักเชื่อว่าเขามีคาถาอาคมคนขาวถึงกับเชื่อว่าเขาหายตัวได้โดยมีประโยคที่คนขาวมักจะพูดถึงเขาว่า

เมื่อเจอโรนิโมปรากฎตัวแล้วจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เลย  มั่งมีหวย       เขามาและไปในเงามืดในช่วงวัยหนุ่มของเจอโรนิโมนั้นเขาต้องออกรบไปทั่วทุกสมรภูมิไม่หยุดเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยขอเผ่านั้นอยู่ในเขตที่อ้างสิทธิโดยทั้งสเปน เม็กซิกัน และ อเมริกัน