ประวัติศาสตร์ความสำคัญที่เราควรรู้

Posted on 6 พฤษภาคม 202116 มิถุนายน 2021Categories ศิลปะTags ,

ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก การมีความสำนึก ของผู้คนอันเป็นคุณสมบัติ ที่ทำให้คนเรานั้น ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่น โดยจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นผูกพันกับประวัติศาสตร์อย่างใกล้ชิด กระทั่งไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ โดยเป็นการเพียรศึกษาแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยตัวเอง

โดยที่เรานั้นจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องเครื่องนำทางให้เราได้มุ่งเล่าเรียนความประพฤติของมนุษย์เรา และก็เป้นการให้ความสำคัญสำหรับตอนที่เกิดเหตุการณ์หรือความประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นมากๆด้วย 

จะเห็นได้ว่าคนทั่วๆไปนั้นชอบที่จะมีความรู้ความเข้าใจกันว่าประวัติศาสตร์นั่นก็คือสมัยก่อน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสมัยก่อน แม้กระนั้นตามความจริงแล้วนั้นอดีตกาลก็เป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านรวมทั้งส่วนที่เป็นสี้ยวเล็กๆเสี้ยวหนึ่งของอดีตกาลนั่นเอง

เหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นประวัติศาสตร์ได้ ก็ต่อเมื่อนักประวัติศาสตร์ ทั้งหลาย ให้ความสนใจอีกทั้งยัง มองเห็นในจุดสำคัญหรือสิ่งสำคัญ ที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์เรา หรืออาจจะพูดได้ว่าประวัติศาสตร์ของเรานั้น เป็นการพิสูจน์และถูกค้นพบ ด้วยการค้นคว้า ที่เป็นเรื่องราวของผู้คนในอดีต ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม

จากความหมายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ของนักประวัติศาสตร์ที่จะสรุปได้ดังนี้ ประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ ที่ทำการศึกษาเล่าเรียนเรื่องราว สถานการณ์ต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ ในอดีตกาล ซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อเป็นการหาหลักฐาน โดยการวิเคราะห์และการตีความหมาย การสังเคราะห์ต่างๆโดยอาศัยข้อมูล 

หรือแม้แต่ร่องรอยหลักฐาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพื่อที่จะให้เรานั้นเข้าใจเรื่องในสมัยก่อน โดยให้ใกล้เคียงกับเรื่องจริงเยอะที่สุด ซึ่งเราทั้งหลายนั้นก็จะมองเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์นี้ สื่อความหมายออกมาได้หลากหลายในด้วยกัน โดยให้ความเกี่ยวพันกับเรื่องราวในสมัยก่อน เกี่ยวพันกับการกระทำของคนเรา 

ซึ่งหลักฐานเหล่านี้มีวิธีการบันทึกอย่างมีระบบ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ของเรานั้นสามารถเกิดได้ทุกเมื่ออีกด้วย 

จุดสำคัญของประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ช่วยทำให้มนุษย์เรารู้จักตนเอง โดยชี้ให้เห็นอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับขอบเขตของตนเอง ในช่วงเวลาเดียวกันก็ทราบเกี่ยวกับขอบเขตของคนอื่นอีกด้วย พูดอีกนัยหนึ่งนั่นก็คือการช่วยทำให้มนุษย์ รู้จักและก็รู้เรื่องตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วยังรู้เรื่องเกี่ยวกับสังคมของคนเรา ที่เป็นส่วนรวมด้วยนะ 

สำหรับประวัติศาสตร์นั้นเป็นการช่วย ทำให้พวกเราเกิดความรู้ความเข้าใจ ทางด้านมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดนจับความรู้ความคิดกว้างใหญ่ ซึ่งจะทำให้ทุกคนนั้นทันเหตุการณ์ที่ล้ำสมัย มีไหวพริบโดยทั้งมีความสามารถ รู้เรื่องของคุณค่าสิ่งต่างๆในยุคของตนเองได้

สำหรับประวัติศาสตร์ที่เรารู้จากนี้ยังส่งผลช่วยในเรื่องของการสร้างเสริม ให้เกิดความระมัดระวัง ทางด้านของความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่การฝึกหัดให้มีความอดทน ความเฉียบแหลม มีความรอบคอบและความรู้ความเข้าใจ สำหรับการวิเคราะห์ นอกจากนั้นยังมีความละเอียดพอเพียง ที่จะรู้เรื่องปัญหาที่ความซับซ้อน

 

สนับสนุนโดย.  สล็อตjoker โอน ผ่าน วอ เลท ไม่มีขั้นต่ำ