ประเพณีและศิลปะของยุคโบราณ

Posted on 27 กันยายน 202027 กันยายน 2020Categories ประเพณีTags ,

ยุคสมัยของงานศิลปะมีเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าผู้คนต่างๆมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ต่างๆ ประวัติศาสตร์ต่างๆแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเรียกข้างเยอะร่องรอยทางประวัติศาสตร์การดำเนินชีวิต หรือว่าวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนก่อนนั้นก็ถูกจดบันทึกด้วยลายลักษณ์อักษรหรือรวมถึงงานศิลปะต่างๆ

งานศิลปะมีจำนวนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลัก งานปั้น ยังมีงานอื่นๆอีกจำนวนมหาศาลที่ลงเรือบรรจุยุคปัจจุบันเพราะผู้คนเริ่มมีการรู้ถึงเครื่องมือการทำงานต่างๆก็มีการพัฒนางานศิลปะไปด้วยในตัวอย่างไรก็ตามจุดประสงค์สำคัญที่แต่ละยุคแต่ละสมัยทำให้งานศิลปะมีการพัฒนาตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นงานในยุคหิน

ซึ่งเป็นยุคที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ ก็จะมีแบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อยคือยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคหินกลาง สมัยก็มีลักษณะของงานศิลปะที่แตกต่างกันเพราะผู้คนต่างๆมีการเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ การแสดงออกทางงานศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในนั้น

ที่ซึ่งช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์มนุษย์มีการลงเรือล่องลอยในการดำเนินชีวิตต่างๆอยู่เสมอนี่จะทำให้ในยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาผู้คนมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง

ยกกระสอบมาที่ศิลปะได้มีการฟื้นฟูหรือมีการพัฒนาตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นศิลปะในยุคอียิปต์ เมโสโปเตเมีย ยุคกรีก โรมัน คริสเตียน ไบเซนไทน์ อยุธยาสมัยก็มีการพัฒนางานหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ผู้คนให้การเรียนรู้การพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจต่างๆเพราะแต่ละยุคสมัยก็มีการเรียนรู้งานศิลปะที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ งานศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยืนยันว่าผู้คนต่างๆแต่ละยุคสมัยมีความเป็นอยู่อย่างไรได้บ้าง การพัฒนาความเป็นอยู่หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรม

หรือบทความต่างๆรวมทั้งงานศิลปะต่างๆได้ถูกถ่ายทอดมายังคนรุ่นหลังเพราะว่าหน้าศิลปะเป็นสิ่งที่มีความหลากหลายด้านข้างเยอะ ช่วยผมบอกได้ว่าคนรุ่นต่างๆมีความเป็นอยู่อย่างไรตั้งแต่เริ่มในยุคหินก็มีการทำงานศิลปะเกี่ยวกับกำแพงถ้ำ

ที่ใช้เลือด ดิน กระดูก เข้ามาทำงานศิลปะเพื่อจดบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวการล่าสัตว์หรือแม้แต่จะเป็นความเป็นอยู่รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นพายุ ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกจดบันทึกไว้ในกำแพงทั้งสิ้น

ศิลปะแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงสามารถบ่งบอกได้ว่าผู้คนอาศัยอยู่อย่างไรและมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้มากเท่าไหร่ แต่ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการทำงานหรืองานศิลปะในการสร้างสรรค์งานต่างๆกิจกรรมการระบายออกทางสังคม

ทำให้การเปลี่ยนแปลงของงานศิลปะแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและสิ่งต่างๆเหล่านี้เองทำให้คนรุ่นหลังได้มีการศึกษาเรื่องราวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  alpha88