ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

  เดิมเจ้าแม่กวนอิมนามว่า เมี่ยวเซียง 

ซึ่งท่านนั้นเป็นพระธิดาของเจ้าเมืองผู้ครอบครองอาณาจักร ซิงหลินอัน  ซึ่งเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระธิดาองค์ที่ 3 พระบิดาของเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ที่ชื่นชอบการทำศึกสงครามโดยมีพระราชบุตรเขยคือสามีของพี่สาวของพระองค์ร่วมกันช่วยออกรบ จนเป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไป โดยพระบิดาของพระองค์ได้มีการทำศึกสงครามขยายอาณาเขตไปทั่ว และพระองค์ไม่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  แต่เจ้าแม่กวนอิมกลับไม่เป็นเช่นพระบิดา พระองค์มีพระสิริโฉมที่งดงาม

และยังเป็นคนที่มีจิตใจดี มีเมตราโอบอ้อมอารี คอยช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วย คนยากจนอยู่เสมอ แม้แต่พวกเชลย ที่ถูกพระราชบิดาของพระองค์จับมาขังเอาไว้ พระองค์ก็ยังทรงเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งการช่วยเหลือคนอื่นในแต่ละครั้งนั้น พระองค์จะต้องแอบช่วยเหลือเพื่อไม่ให้พระบิดารู้เพราะจะถูกทำโทษอย่างหนัก 

ซึ่งเรื่องที่พระองค์มักจะปลอมตัวออกไปเพื่อช่วยเหลือคนนั้น พระมารดาของพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องและได้คอยเตือนให้พระองค์ระวังตัวอยู่เสมอ และเมื่อถึงวัยที่ควรมีคู่ครองพระบิดาของเจ้าแม่กวนอิมก็ทรงสั่งให้พระองค์เลือกคนที่จะมาแต่งงานด้วย แต่พระองค์กลับปฏิเสธและบอกว่าจะไม่ขอมีคู่ครองพระองค์จะออกบวชเป็นพระภิกษุนี และจะบำเพ็ญเพียรจนให้บรรลุถึงพระโพธิญาณ เพื่อนำคำสอนของพระธรรมมาเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปรวมถึงเป็นการสร้างบุญเพื่อให้พ่อกับแม่ได้ขึ้นไปสู่สรรค์

ซึ่งพระบิดาของพระองค์ได้หว่านล้อมพระองค์ทุกทางแต่ไม่สำเร็จด้วยความโกรธพระบิดาจึงยอมให้พระองค์ไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งแล้วให้ทำงานเองทุกอย่างทั้งตักน้ำ กวาดลานวัด หุงข้าวกินเองแต่ด้วยบุญบารมีทำให้เหล่าเทพยดา ต่างก็ลงมาคอยช่วยเหลือองค์เจ้าแม่กวนอิม เมื่อพระบิดารู้ข่าวก็ให้คนไปเผาวัดเพราะกลัวประชาชนจะเกิดความเลื่อมใสศัทธาต่อพระพุทธศาสนา แต่เจ้าแม่กวนอิมก็ตั้งจิตอธิฐานขอเป็นคนรับกรรมคนเดียว อย่าให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนด้วย

และขอให้พระองค์ได้มีโอกาสช่วยเหลือให้คนอื่นอื่นพ้นทุกข์ หลังจากอธิฐานเสร็จฝนก็ตกลงมาทำให้ไฟที่ไหม้วัดดับลง หลังจากนั้นพระบิดาทรงทราบเรื่องจึงได้ให้ทหารจับเจ้าแม่กวนอิมเข้าวังและให้ประหารชีวิตแต่ไม่มีอาวุธอะไรทำร้ายร่างกายพระองค์ได้ จนต้องนำผ้ามาผูกคอพระองค์ทำให้พระองค์เสียชีวิตลงหลังจากร่างล้มลง หลังจากนั้นก็มีควันสีขาวพุ่งตรงมาที่ร่างของเจ้าแม่กวนอิมแล้วกลายร่างเป็นเสือมาคาบร่างของเจ้าแม่กวนอิมไปและพระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาในป่า

ก็เจอกับหนุ่มหล่อมาทดสอบพรหมจรรย์ของพระองค์ แต่พระองค์ก็ทำให้เห็นว่าพระองค์มั่นคงต่อการบำเพ็ญเพียรไม่สนใจชายคนดังกล่าว ชายคนนั้นจึงแสดงตนว่าเป็นพระโพธิสัตว์และพาเจ้าแม่กวนอิมไปฝึกบำเพ็ญตนจนครบ 9 ปีพระองค์จึงได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ที่คอยมาช่วยเหลือผู้คนนับแต่นั้นเป็นต้นมา

 

สนับสนุนมาจาก  dewabet