ประวัติของเขาไกรลาสมีดังนี้

ประวัติของเขาไกรลาส ที่ประทับของพระศิวะ มีดังนี้

เรื่องราวดังต่อไปนี้ของทวยเทพเทวดาฮินดู ดังที่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ต่างๆนั้น เกิดเรื่องที่แปลก พระองค์เทวดาแต่ละองค์จะมีที่ประทับอยู่ที่ต่างๆกัน อาทิเช่น ท้าวจตุโลกบาล ประทับอยู่ ณ สรวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา โดยมีเทือกเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของโลก มีทะเลสีทันดรล้อมอยู่ ในระหว่างเขาเป็นเทือกเขาทั้งยังเจ็ดลูก

ในความเชื่อถือของพราหมณ์นั้นสรวงสวรรค์ที่สำคัญมีอยู่ร่วมกัน 4 ที่ดังเช่น

  • ยอดของภูเขาพระสุเมรุ เป็นที่อยู่ของพระอินทร์ และเป็นเทือกเขาทองคำแท้ทั้งเทือกเขา
  • ยอดดอยไกรลาส พระศิวะรวมทั้งพระแม่อุมาเทวีประทับอยู่ มีชื่อเรียกอีกหนึ่งว่าหน้าผาเผือก เพราะว่ามีสีขาวราวกับสีเงินยวง
  • พระพรหมโลก เป็นที่สถิตของพรหม แล้วก็ พระแม่สุรัสวดี ซึ่งมีถึง 16 ชั้น ในวรรณคดีส่วนมากไม่ค่อยเอ๋ยถึงรูปแบบของพระพรหมโลกมากเท่าไรนัก
  • ไวกูณฐ์ หรือ ทะเลน้ำนม อยู่กลางระหว่างสรวงสวรรค์อีกทั้ง 3 ที่ข้างต้น เป็นที่สถิตของพระวิษณุแล้วก็พระแม่พระลักษมี ซึ่งประทับหลับสบายบนข้างหลังของพระยาอนันตนาคราช แล้วก็ รอบๆสะดือสมุทร
  • โดยเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะนี้ บางคนก็พูดว่า เป็นที่อยู่ของท้าวกุเวร ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งยอดเยี่ยมสูงสุดในตอนใต้ของทะเลสาบมานัส ที่แขกฮินดูเชื่อถือกันมากมาย เนื่องจากถือกันว่าเป็นที่สถิตที่องค์เทวดาแล้วก็ประชาชนบดี หรือ พระฤาษีหลักๆ

อีกทั้งเทือกเขาไกรลาสและก็ทะเลสาบมานัส ได้ถูกเอ๋ยถึงในมหากาพย์รามายณะแล้วก็มหากาพย์มหาภารตะ ในสำหรับตำนานก็มั่นใจว่า เขาไกรลาสลูกนี้น่าจะใช่เขาพระสุเมรุ อันเป็นศูนย์กลางของโลก แล้วก็มีสมุทรขวางอยู่เป็นที่อยู่ของพระศิวะ ผู้เชื่อถือลัทธิพราหมณ์บอกว่า จุดศูนย์กลางสมุทรสาปนี้ มีต้นชมพูศักดิ์สิทธิ์ ที่คนนั้นไม่อาจมองมองเห็น ซึ่งมีแม่น้ำไหลออกมาจากผลของต้นไม้นี้ กำเนิดเป็นน้ำในทะเลสาบขึ้น เป็นแม่น้ำที่มีคุณดีเลิศ ทำให้อายุยืนยาวทะเลสาบที่นี้ ฯลฯเกิดของแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์

รอบๆที่เป็นทะเลสาบแล้วก็เทือกเขาไกรลาส ก็เลยยึดมั่นกันว่า เป็นรอบๆที่จะจำเป็นต้องไปกระทำการนมัสการ หรือ ธุดงค์ เรียกว่า ไกรลาศยาตรา ซึ่งท่านพราหมณ์สวามีนวนันทะเอ่ยไว้ดังนี้ การธุดงค์ไปจนกระทั่งเทือกเขาไกรลาสและก็ได้เดินกลับทักษิณาครบ 39 รอบ นับว่าได้บูชาอย่างยิ่งสุดต่อองค์พระศิวะเจ้า แล้วก็การเดินทางไปควรต้องเดินทางในก.ย.หรือตุลาาคมเพียงแค่นั้น ทำให้อายุยืนยาวโดยเรื่องราว้เกี่ยวกับทะเลสาบที่นี้ รอบๆที่เป็นทะเลสาบแล้วก็เทือกเขาไกรลาส ก็เลยยึดมั่นกันว่า เป็นรอบๆที่จะจำต้องไปทำนมัสการ